Що таке меморіальний ордер. Азбука бухоблікуУ бухгалтерському обліку існує кілька різних систем обліку, одна з яких – меморіально-ордерна. Вона виникла на рубежі 1920-30-х років як перероблена форма нової італійської системи бухгалтерського обліку. Незабаром нова форма обліку початку повсюдно впроваджуватися, особливо під час ВВВ та післявоєнний період. У той час кваліфікованих фахівців не вистачало, і було потрібно залучити для роботи в якості бухгалтерів безліч некваліфікованих працівників.

Відносна простота побудови нової системи обліку в такій ситуації сприяла її широкому поширенню. Всі численні регістри обліку були замінені одним – Головною книгою, яка відкривається щомісяця. Основою меморіально-ордерної системи обліку є меморіальні ордери, або проводки, що складаються окремо на кожну фінансову операцію.

Меморіальний ордер – це документ, що містить бухгалтерське оформлення будь-якої господарської операції з відображенням суми операції на бухгалтерських рахунках. Складаються меморіальні ордери на всі операції за звітний період. Потім кожен меморіальний ордер розноситься у дві контрольні відомості (дебетову і кредитову) за відповідними рахунками.

Приклад. Організацією отримані гроші в банку. На дану операцію складається проводка (меморіальний ордер № 1). У ній отримана сума відображається за дебетом рахунка 50 і за кредитом рахунка 51.

На підставі заповнених контрольних відомостей потім складається оборотний баланс.

У ньому вказується сальдо (залишок) по кожному рахунку на початок звітного періоду, в нього заносяться обороти по рахунках за поточний звітний період, взяті з контрольних відомостей. Потім виводиться кінцеве сальдо і розноситься за встановленою формою до бланку балансу.

Підсумки оборотів синтетичних рахунків (по дебету і кредиту) і підсумки оборотів по журналу реєстрації повинні збігатися.
В іншому випадку в разноске за рахунками допущені помилки. У Головній книзі сальдо не виводиться, тільки обороти за синтетичними рахунками.

Меморіальний ордер складається на основі і з використанням первинних документів обліку, які повинні до нього обов’язково додаватися. У разі великої кількості однорідних первинних документів вони оформляються в накопичувальну відомість, підсумки якої служать підставою для складання відповідної проводки.

Кожен меморіальний ордер має свій постійний номер, завдяки чому кожен місяць оформляється тільки один ордер на кожну групу операцій одного виду (наприклад, касових, по заробітній платі і т. д.). За окремими операціями, які не носять системного характеру, а також по сторнировочная складаються ордера, що нумеруються окремо за кожен місяць.

Меморіальний ордер, бланк якого містить необхідні реквізити (номер, найменування і номери рахунків платника і одержувача, коди і місцезнаходження банків платника та одержувача, призначення і сума платежу, код і курс іноземної валюти, а також вид операції та код бюджетного платежу), підписується головним бухгалтером або його заступником та реєструється у спеціальному журналі-регістрі синтетичного обліку. Цей журнал дозволяє вести контроль збереження меморіальних ордерів разом з підшитими первинними документами і проводити звірку в кінці місяця підсумків журналу з підсумками оборотів синтетичних рахунків.

Достоїнствами даної (меморіально-ордерної) форми служать доступність і простота облікового процесу, його сувора послідовність, використання стандартних форм регістрів, а також можливість залучення до обліку менш кваліфікованих працівників.

Недоліками даної форми обліку служать трудомісткість і необхідність дублювання записів, розрив між синтетичним і аналітичним обліком і орієнтація на ручну форму ведення записів.


Залишити коментар