Головний інженер і його обов’язкиГоловний інженер – людина, без якого не може обійтися жодне технічне підприємство.
Саме від його роботи та її організації буде залежати робота всього підприємства, його успіх і прибуток. Так, основна функція головного інженера – вивчення напрями технічного розвитку певного підприємства. Крім того, інженер займається забезпеченням належного рівня технічної підготовки на основі передового досвіду інших підприємств та наявних наукових досягнень.

Головний інженер: обов’язки і завдання

Найважливішими завданнями, які стоять перед головним інженером, є:

– з’ясування технічної політики і напрямки розвитку підприємства;

– визначення шляхів технічної реконструкції підприємства та переозброєння виробництва;

– визначення перспектив і рівня спеціалізації виробничого процесу;

– забезпечення належного рівня технічної підготовки підприємства і постійна робота над його вдосконаленням;

– проведення заходів з ефективності збільшення праці, раціональному витраті фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.

Головний інженер також забезпечує високу якість продукції, послуг і робіт, високу конкуренцію, надійність і довговічність виробленої продукції. Він контролює відповідність продукції усім наявним стандартам. В обов’язки головного інженера також входить:

– керівництво розробкою певних заходів щодо поліпшення продукції, що випускається;

– модернізація виробничого процесу;

– контроль над зовнішнім середовищем , витратою ресурсів і технічною культурою виробництва.

Інженер організовує розробку технічних планів з урахуванням усіх сучасних технологій і світових стандартів. Він організовує впровадження нововведень у виробничий процес і здійснює контроль над умовами праці, виробничої санітарією та дотриманням безпеки. Саме від головного інженера залежить підготовка технічних документів і креслень і координація роботи з патентами на винаходи.

Що повинен знати головний інженер?

У першу чергу людина, який займає таку посаду, повинен знати всі закони, пов’язані з даною діяльністю. Він повинен розбиратися в документації підприємства та організаційно-розпорядчих документах інших організацій, що мають відношення до даного підприємства. Головний інженер також повинен бути компетентний у структурі виробництва і чітко розуміти перспективи розвитку.

Серед інших речей, на яких повинен розумітися такий співробітник:

– технологія виробництва продукції;

– правила складання та підписання бізнес-планів;

– методи управління виробництвом в умовах ринкової економіки;

– правила виконання та складання різних договорів;

– економіка організації виробництва, праці та управління;

– основи трудового законодавства;

– правила техніки безпеки.

Природно, головний інженер має певні права. Він має право:

– використовувати інформацію підприємства для виконання своїх прямих обов’язків і діяти від імені технічних служб даного підприємства;

– отримувати інформацію про хід виробництва;

– перевіряти роботу підрозділів підприємства в області технічної підготовки;

– брати участь у розробці інструкцій і договорів;

– давати вказівки з виробництва керівникам підрозділів підприємства;

– самостійно вирішувати питання, які знаходяться в межах його компетенції;

– вносити свої пропозиції директору щодо вдосконалення роботи підлеглих.

Головний інженер у відповіді за невиконання своїх прямих обов’язків, оскільки нерідко таке невиконання тягне за собою певний матеріальний збиток.


Залишити коментар