Джерела цивільного праваРосійське правознавство запозичило поняття “джерела права” в римському. Відомо безліч значень даного терміну. Але коли мають на увазі джерела цивільного права, під ними мають на увазі обов’язкову форму вираження його норм. Їх правоприменительное і юридичне значення залежить від того, встановлені і визнані Чи вони державою. Тільки в цьому випадку їх можна використовувати для врегулювання відносин. Коли джерела цивільного права формально вони не визнані, то їх норми не мають обов’язкового для всіх значення та юридичної сили.

У правових системах сучасних розвинених країн основною формою (тобто джерелом) права виступають закони. Вони являють собою нормативні акти, які мають найвищою юридичною силою. А на радянську законодавчу систему вплинула відсутність ринкових відносин. З цієї причини нормативні акти, затверджені державою, вважалися єдиною формою цивільного права.

Разом з входженням країни у світову економіку, виникла необхідність враховувати в її законодавстві та міжнародні юридичні положення. Таким чином, в джерела цивільного права РФ слід включати і визнані у світі принципи міжнародного, і його норми, а також ті договори, які РФ укладає з іншими країнами.

В області обороту майна завжди грав роль звичай. Правда, в радянському правознавстві він не мав значення джерела будь-якої галузі, хоча деякі посилання на це можна знайти і там. Перехід до ринкової економіки відродив і це поняття, яке знайшло відображення в новому законодавстві. По суті, з’явилася ще одна форма цивільного права. Пов’язано це було з частим застосуванням звичаю в операціях з майном.

Зрозуміло, що джерела цивільного права інші, крім законів, несуть в собі певний ризик. Адже їх визнання далеко не завжди зафіксовано чітко і формально. При встановленні змісту норм по конкретному випадку можливий свавілля судів і розбіжності між зацікавленими особами. Саме з цієї причини правила моральності і моралі не можна включати до джерела цивільного права, незважаючи на те, що багато хто з них все ж лежать в основі більшості законів. Але так як вони можуть бути використані для з’ясування деяких моментів шляхом логічного тлумачення, їх потрібно по максимуму зробити формальними і конкретними.

У законодавчій системі Англії та Америки основною формою права виступає судовий прецедент. Це вирок, який виносить суд за певним спору. У Росії він формально не входить до джерела цивільного процесуального права. Правда, іноді він все-таки застосовується у практиці вирішення спорів через суд. Прецеденти з деяких питань публікуються, що визначає умови і порядок застосування законів, тим самим значно полегшуючи їх застосування при вирішенні спорів.

Цивілістична доктрина, що представляє собою тлумачення закону вченими, сформульоване у вигляді висновків, також не рахується джерелом права . Вона не носить обов’язковий характер. Суд може врахувати ці висновки, висловлені від особи компетентного, або взяти їх за основу для внесення змін до законів, однак юридичною силою вони не володіють.

Також до джерел права не можна зараховувати акти місцевого характеру або індивідуальні, якщо вони не виходитимуть від органів влади і не наказують обов’язкових для всіх норм.

Часто юридичні особи встановлюють свої правила, регламенти, документи та договори всередині корпорацій. Підпорядкування ним може бути тільки добровільним, обов’язкові вони тільки для тих осіб, які входять в організацію і погодилися їх дотримуватися.

Таким чином, джерела цивільного права бувають лише трьох видів:

– нормативні акти, або закони;

– міжнародні договори, в тому числі і за участю Росії;

– звичаї, які визнані і зафіксовані законом (наприклад, звичай ділового обороту).


Залишити коментар