Поняття як форма мислення, поняття норми і методуОб’єктивний світ не має таким явищем, як поняття. Воно формується в нашій свідомості. Поняття як форма мислення відображає ознаки предметів і явищ, які найбільш істотні для них. Використання усталених понять робить людське спілкування найбільш насиченим, різноманітним і здатним передавати явища реального світу, сформовані в нашій свідомості.

Окремі предмети, явища і дії мають ряд характеристик, які можна назвати ознаками або властивостями. Однорідні властивості складають ряд ознак, що об’єднує предмети та явища між собою. Якщо якомусь явища чи предмета невластива-яка характеристика, то її відсутність також є ознакою даного предмета.

Поняття як форма мислення наділяє предмети як суттєвими, так і несуттєвими ознаками. Істотним ознака буває тоді, коли без нього предмет не існує як поняття. Наприклад, «стіл» – це предмет, що володіє істотною ознакою – стільницею, без якого він не матиме поняття предмета, на якому можна щось робити (або сидіти за ним).

Ознаки істотні можуть бути як одиничними, так і загальними, об’єднавчими групу понять. Наш приклад зі стільницею є загальною ознакою для столів взагалі. Несуттєвий ознака – ніжки столу, так як їх форма і число можуть бути різноманітними, це буде одиничним ознакою в кожному конкретному столі.

Поняття як форма мислення не тільки не включає в себе форми чуттєвих понять, але й істотно відрізняється від них. Почуття – це відчуття і сприйняття, які ми отримуємо від спілкування або зіткнення з чим-небудь або ким-небудь. Сприйняття пов’язане з чуттєвими образами і уявленнями, якими ми наділяємо предмети та явища в нашій свідомості.

Будівля може бути наділене поняттям і мати ряд істотних і несуттєвих ознак. Але це будівля взагалі, а якщо ми хочемо мати чуттєве уявлення, ми викликаємо у свідомості образ конкретного будинку, наприклад, Великого театру. Поняття як форма мислення такий наочності не має і в цьому відношенні (трохи перефразовуючи) можна навести відомий вислів Гете: «Сухо пізнання, мій друг, а древо життя пишно зеленіє», яке дає уявлення про різницю в понятті і чуттєвому сприйнятті.

Поняття норми в суспільстві

Можна з великою часткою впевненості сказати, що протягом всієї історії розвитку суспільства поняття норми у всіх галузях суспільного життя зазнавало істотних змін. Наприклад, тільки на нашій пам’яті в радянські часи за приналежність до гомосексуалістів можна було не тільки піддатися остракізму, а й отримати цілком реальний тюремний термін. Сьогодні багато терпимо ставляться до того, що статева орієнтація у людини не традиційна, а з кримінального кодексу зникла стаття, за якою саджали у в’язницю.
Норма змінилася і не тільки кримінальна, але і моральна.

Змінюється час, світ, а разом із зміною світу змінюється і норма. Норма в світі демократичному так само демократична, а в авторитарному або диктаторському режимі і норма буде більш догматичною і жорсткою. Наприклад, в Америці і Європі все більшого поширення набуває думка, що поняття норми має значення в житті людини в межах і поняттях даного суспільства за умови, що своїм поняттям нормальності індивід не заважає нікому з оточуючих (і не заподіює шкоди, як фізичної, так і моральної).

Поняття метод у психології

Поняття методу в психології формується відповідно до завдань, які стоять у даний момент перед дослідниками. Необхідна інформація про психіку людини може бути отримана тим чи іншим способом, який має визначення методу. Методів, за допомогою яких виходить і збирається інформація, дуже багато. Як приклад можна навести деякі з них:

  • Методи організаційні: порівняльний аналіз, метод лонгітюдний (багаторазовий опитування), комплексний.
  • Методи емпіричні (експерименти , спостереження).
  • Методи психодіагностичні (анкетування, соціологічні опитування, бесіди і тести і т. д.).
  • Таким чином, складні поняття можна пояснити і звести до простішим.


    Залишити коментар