Міжособистісне спілкування: функції, типи та види

Міжособистісне спілкування – мовленнєва форма комунікації, яка виконує кілька функцій:

 

  • інформаційно-комунікативну, тобто передбачає наявність обміну даними між партнерами;
  • регулятивно-комунікативну, оскільки відбувається вироблення правил і норм поведінки;
  • афективно-комунікативну, оскільки воно здатне створювати психологічну розрядку.

 

Виділяють такі типи міжособистісного спілкування.

перше, формальне, коли немає прагнення розуміти і враховувати особливості особистості свого співрозмовника. Причому дотримуються звичні “маски” строгості, ввічливості, байдужості, скромності, співчутливості і т.п., а також стандартний набір жестів, фраз, виразів обличчя. Це дозволить приховати справжні емоції і ставлення до свого співрозмовника.

друге, примітивне міжособистісне спілкування. При такому типі оцінка іншого здійснюється з точки зору потрібності чи непотрібності. Якщо у партнері по спілкуванню зацікавлені, то з ним активно контактують, в іншому ж випадку – відштовхують або уникають.

третє, функціонально-рольовий міжособистісне спілкування, яке спирається на соціальний статус партнерів (підлеглий-начальник, студент-викладач, покупець-продавець). У подібному типі “працюють” жорсткі очікування і норми, засоби і зміст комунікації регламентовані. Отже, сам співрозмовник знаходиться по соціальної ролі на другому плані.

четверте, ділове спілкування має на увазі те, що необхідно враховувати особливості особистості, віку, характеру і настрою співрозмовника. Інтереси бізнесу завжди будуть виступати на перший план, на другому – можливі розходження в поглядах і думках. Мається мета, вона спрямована на те, щоб досягти будь-якої предметної домовленості.

По-п’яте, духовне міжособистісне спілкування. Дана комунікація здійснюється між близькими людьми і передбачає розмову на будь-які теми. Партнери зможуть зрозуміти один одного по рухах, виразу обличчя і інтонації. Таке міжособистісне спілкування можливе, якщо співрозмовники знають один одного добре.

По-шосте, світський тип комунікації повинен відповідати прийнятим у даному суспільстві нормам. У процесі спілкування людина, як правило, буде говорити не те, що думає, а те, що необхідно в тій чи іншій ситуації. Світський тип комунікації відрізняється характером закритості і наявністю особливого кодексу: такт, ввічливість, згода, схвалення, симпатія.

По-сьоме, маніпулятивний міжособистісне спілкування спрямоване на те, щоб отримувати вигоду від співрозмовника. Партнер, який має подібні цілі, зможе використовувати різноманітні прийоми – лестощі, демонстрація доброти, залякування, шантаж, обман.

У соціальній психології виділяють наступні види міжособистісного спілкування:

 

  • імператив;
  • маніпуляція;
  • діалог.

 

Імперативне міжособистісне спілкування є авторитарною, директивної формою впливу на свого партнера для того, щоб контролювати його поведінку і примушувати до конкретних дій. Особливість комунікації в тому, що дана мета незавуальованою. Для її досягнення використовують вказівки, наказ, вимоги та приписи.

Маніпуляція являє собою поширену форму міжособистісного спілкування, яка передбачає вплив на співрозмовника для досягнення прихованого наміри і цілей. Але від партнера вони ховаються, або ж підміняються іншими.

Діалогове спілкування дозволяє враховувати установки, а також думку співрозмовника. Воно будується на підставі певних правил взаємодії. Йдеться про психологічному настрої на комунікацію; безоціночного сприйнятті партнера як рівного, має право на думку і рішення; наявність персоніфікації спілкування.

2019-04-20T22:34:26+00:00июня 3, 2013|