Соціальні PR-технологіїСоціальні PR-технології – це найбільш складний підвид методів зв’язку з громадськістю. Цей різноплановий вид піару не слід плутати з соціальною рекламою, адже він має свої власні цілі і способи їх досягнення.

Якщо розглядати PR-технології в загальному, то всі їх види існують для того, щоб формувати довіру. Конкретно ж соціальний PR існує для того, щоб будувати довірчі відносини між суспільством і його оточенням. У цілому, мирна і забезпечене життя людей в межах держави – кінцевий результат, до якого прагнуть представники соціального піару.

Сучасні PR-технології в соціальній сфері розвиваються за рахунок роботи окремих організацій або ініціативних груп. Вони знаходять необхідні ресурси для вирішення існуючих проблем і досягнення гармонії в суспільних відносинах. У цих організаціях працюють люди, які вміють домагатися налагодження відносин серед влади, населення і так далі. Вони намагаються донести до всіх оптимальні шляхи виходу зі складних ситуацій.

На жаль, велика кількість таких ініціативних груп продовжують думати, що соціальні PR-технології полягають тільки в тому, щоб донести інформацію про існуючу проблему до засобів масової інформації. Але насправді налагодження відносин з громадськістю в першу чергу має на увазі отримання зворотного зв’язку. Сторони, між якими повинні вишикуватися довірчі відносини, вступають у діалог, а не просто інформуються про стан справ через ЗМІ.

Соціальні PR-технології – це система прийомів впливів різного виду, які використовуються для досягнення конкретного результату за допомогою соціального планування та роботи з соціумом в цілому. Вибудовування довірчих відносин між представниками різних сфер громадськості здійснюється за допомогою проведення різноманітних робіт в областях управління, освіти, художньої творчості і так далі. Соціальні PR-технології можуть створюватися не тільки штучним шляхом, але і в процесі еволюції суспільної свідомості.

Загалом для досягнення кінцевої мети та вирішення проблеми використовуються два інструменти – соціальний простір і час. Таким чином, ці PR-технології можна розуміти як виконання алгоритму дій. Цей алгоритм підпорядковується певним умовам і тим самим у процесі виконання вносить зміни до соціальні об’єкти.

Успіх соціальної PR-компанії буде прямо залежати від декількох факторів. У першу чергу важливо те, наскільки ініціативною групою вивчена суть проблеми, історія її виникнення та поточний стан справ. Наступним важливим етапом стає складання ретельно продуманого плану дій. І нарешті, саме від ступеня злагодженості колективу буде залежати ефективність проведеної роботи і те, наскільки швидко будуть досягнуті бажані результати. Плюс до всього таким організаціям слід відразу виключити такі методи, як використання неправдивих відомостей тощо.


Залишити коментар