Що таке стежки, і для чого вони використовуються в літературних творахНевід’ємною частиною будь-якого літературного твору є засоби виразності. Вони здатні зробити текст неповторним і індивідуально авторським. У літературознавстві такі кошти називаються стежками. Докладніше дізнатися про те, що таке стежки, ви зможете, ознайомившись з даною статтею.

Художня література не могла б існувати без різних мовних фігур, які надають творам особливий стиль. Будь-який автор, будь то поет чи прозаїк, постійно використовує стежки, що допомагають передати власні думки та емоції, які він хоче висловити у своєму творінні. Саме великою кількістю тропів художні твори відрізняються від інших типів авторських текстів. Отже, поговоримо докладніше про самих засобах мовної виразності: що це таке, які види існують, які з них найбільш часто використовуються, які їхні функції і особливості.

З’ясуємо, що таке стежки. Стежки – це фігури мови, які роблять текст більш виразним і лексично різноманітним. Виділяють безліч видів цих коштів: метафора, метонімія, уособлення, гіпербола, синекдоха, парцеляція, литота, епітет, порівняння та інші. Обговоримо докладніше ці стежки. У російській мові їх дійсно багато, тому деякі вчені намагалися виділити кілька таких засобів виразності, від яких відбулися всі інші. Так, після серії досліджень було встановлено, що «головними» стежками є метафора і метонімія. Однак єдиної класифікації засобів мовної виразності не існує, так як вчені не змогли визначити єдиний стежок, від якого були утворені всі інші.

Пояснимо значення перерахованих вище тропів.

Метафора – це приховане порівняння, такий мовний зворот, який допомагає зіставити кілька предметів один з одним без допомоги слів «як», «такий же, як», «аналогічно чого-небудь» і так далі.

< p> Метонімія – це засіб мовної виразності, яке являє собою заміщення одного слова іншим за принципом «суміжності».

Уособлення – це присвоєння неживих предметів людських якостей.

Гіпербола – це перебільшення яких -або властивостей предмета.

Епітети – це особливі стежки. У літературі вони займають дуже важливе місце, тому що характеризують ознаки предмета: розмір, колір. Якщо мова йде про щось одушевлению, то цей стежок може уточнювати характер, зовнішність.

Парцеляція – одне з синтаксичних засобів виразності, що дозволяє зробити акцент на потрібній частині пропозиції за допомогою відокремлення її від головного пропозиції.

Тепер ви маєте уявлення про те, що таке стежки і якими вони бувають. Ці знання можуть стати в нагоді вам не тільки для аналізу літературних творів, а й для створення своїх власних авторських текстів. Пам’ятаючи про виразну функції тропів, ви легко можете урізноманітнити лексику свого твору химерними оборотами, які зроблять його індивідуальним і неповторним.

Отже, знаючи, що таке стежки, можна створювати власні літературні шедеври, які вийдуть максимально незвичайними та індивідуальними!


Залишити коментар