Що таке метафора і де вона використовуєтьсяАвтор

Серед художніх засобів, якими володіє будь-який автор поза завістімості від жанру, в якому він пише, особливе місце займає метафора. Вона дозволяє збагатити мова і забарвити в потрібні емоційні відтінки практично будь-який твір, найбільш точно передати образ того чи іншого об’єкта чи явища. Що таке метафора? Це перенесення властивостей одного предмета чи явища на інший, засноване на їх схожості, тобто щось на зразок порівняння, тільки прихованого, без слова “як” і йому подібних, але при цьому читач повністю розуміє, що це саме порівняння.

Це може бути використання назви одного об’єкта для того, щоб описати властивості іншого. Прикладом можуть служити рядки з багатьох віршованих творів, наприклад, “Пішоходів морда дощу обсмоктала” у Маяковського – зрозуміло, що нещасних громадян ніхто не обсмоктував, а просто вони потрапили під сильний дощ, але образ вийшов дуже яскравим і зрозумілим – якби автор написав більше прямо, вийшло б набагато менш виразно. Іноді для того, щоб точно визначити, метафора це чи епітет, потрібно чітко розуміти, що таке метафора і що таке епітет, та й то це допомагає не завжди. У першу чергу, це стосується прикметників, наприклад, “золота осінь” – слово “золота” тут можна розглядати і як метафору, і як епітет.

Також функції метафори можуть нести цілі образи героїв творів: зокрема, це притаманне творам Горького, наприклад, образу матері в однойменному творі. Також значення метафори мають практично всі прислів’я та приказки: наприклад, “у семи няньок дитя без ока” застосовується аж ніяк не тільки по відношенню до досить рідкісної ситуації, коли є сім гувернанток на одного нещасного дитини.

Щоб зрозуміти, що таке метафора, можна уявити ситуацію, коли одна людина намагається довго і нудно пояснити іншому те, як він бачить те чи інше явище – як ми знаємо, це досить непросто, але в цьому випадку можна звернутися до виразного образу, і тоді все відразу стане на свої місця. Тобто у функції метафори входить швидка і зрозуміла передача емоції або відчуття.

Насправді не обов’язково знати, що таке метафора, щоб їй користуватися. Ми стикаємося з ними далеко не тільки в високохудожніх творах. Наприклад, образи сновидінь – це практично завжди метафора, саме тому вони є одним з перших і улюблених предметів вивчення психологів і психіатрів. До речі, самі ці фахівці у своїй роботі теж частенько використовують метафори – це допомагає їм знаходити більш тонкий підхід до пацієнтів.

Також і ми: часто у повсякденному житті трапляються такі ситуації, коли буває недоречним заявити щось прямо, і доводиться шукати слова, що передають бажаний сенс, але по суті абсолютно інші: як ми вже знаємо, це теж метафора.

Дуже широко метафора використовується в рекламі: більшість рекламних слоганів – метафори. Справді, якщо сприймати їх буквально – найчастіше виходить якась нісенітниця, але, тим не менш, вони знаходять відгук саме у тих, кому адресовані, і адже вони далеко не завжди замислюються, що таке метафора, і тим більше, що звернена вона саме до них.

Таким чином, метафора – це один з найпоширеніших мовних прийомів, який давно вийшов за рамки літератури і з успіхом використовується кожним з нас у повсякденному житті. Метафора дозволяє людині замість довгих і плутаних пояснень найбільш точно передати те, що він хоче сказати, у будь-якій ситуації. Без цього художнього засобу було б набагато складніше знаходити відгук в інших серцях не тільки поетам і письменникам, а й усім нам. Це така унікальна річ, яка допомагає всім, незалежно від того, чи знають вони, що таке метафора.


Залишити коментар