Первісна вартість основних засобів: формула розрахунку

Основні засоби включають в свій склад активи, термін служби яких становить більше одного року і які використовуються організацією багато разів для здійснення своєї діяльності, при цьому вони зберігають свою речову натуральну форму.

Для оподаткування прибутку під об’єктами основних коштів розуміють майно організації, яке застосовується в якості засобів праці для реалізації, надання послуг, виконання робіт, виробництва товарів, а також з метою управління. При цьому первісна вартість активів повинна бути більше 20 тисяч рублів.

Читати далі »

Управління власним капіталом

Власний капітал складається з коштів, що належать господарюючому суб’єкту, авансованих їм у створення чистих активів. Величина цього капіталу служить одним з найбільш значущих показників економічного потенціалу та ефективності діяльності. Власні кошти поділені між оборотними і необоротні активи. Звичайно загальна сума цих коштів більше величини необоротних активів.

Читати далі »

Коефіцієнти фінансової стійкості: загальні відомості

Прибуток своєму власникові здатне приносити будь-яке підприємство. Але чи можна спрогнозувати заздалегідь всі успіхи чи провали свого бізнесу? Звичайно, зробити це, швидше за все, не вийде, але існують спеціальні коефіцієнти фінансової стійкості, за допомогою яких можна визначити напрямок розвитку вашої фірми. Ці показники дозволяють підприємцю отримати можливість дізнатися про те, наскільки його організація є незалежною у фінансовому плані.

Читати далі »

Управління кредиторською заборгованістю

Кожне підприємство в процесі своєї діяльності прагне до досягнення стабільного фінансового становища. Але виробнича сфера характеризується періодичністю, внаслідок чого виникає тимчасова потреба в додаткових ресурсах. Заповнення такого пробілу, як правило, проводиться за допомогою позикового капіталу. Саме тому раціональне управління кредиторською заборгованістю вважається найбільш важливим питанням у роботі менеджерів та відділу бухгалтерії.

Читати далі »

Прискорена амортизація основних засобів при лізингу

Лізингом, або довгостроковою орендою користувалися ще в стародавні часи. Сенс цієї операції полягав у застосуванні чужого майна (пристроїв, знарядь праці тощо) для отримання певних матеріальних вигод. За тимчасове користування даними коштами власнику належала певна сума. Іноді дана сума грошей могла мати великий розмір, тому її розбивали на певні частки і виплачували протягом усього терміну експлуатації майна або предмета.
Сьогодні такі відрахування називаються амортизаційними. Застосовується кілька різновидів нарахувань, але в поєднанні з орендою використовують прискорену амортизацію.

Читати далі »

Облік розрахунків з оплати праці

Облік витрат з оплати праці за своєю суттю не відрізняється у випадку як малих підприємств, так і великих фірм. Для того щоб узагальнити інформацію про розрахунки з оплати праці, використовується рахунок 70, який є активно-пасивним, тому може володіти як дебетовим, так і кредитовим сальдо.

Читати далі »

Облік основних засобів

Будь виробнича діяльність пов’язана з використанням основних засобів. Відмінною їх рисою є неодноразове використання у виробничій діяльності. При цьому вони частково віддають свою вартість (амортизація) до собівартості виробленої продукції. У результаті використання основні засоби не змінюють своєї форми. Вони повинні знаходитися в обороті не менше 12 місяців.

Читати далі »

Облік і списання кредиторської заборгованості

Облік кредиторської заборгованості має безліч нюансів.
Так, суми боргу, за якими вийшов термін давності за позовами, враховуються як фінансові результати і відносяться до позареалізаційних доходів.

У зв’язку з цим необхідно своєчасно проводити списання кредиторської заборгованості, так як невиконання даної операції у строк податкові органи можуть порахувати приховуванням або неврахуванням позареалізаційних доходів компанії. Однак судова практика показує, що податківцям ще потрібно довести, що така заборгованість за кредитами зі строком давності існує, і це викликає заниження підприємством оподатковуваного прибутку. Інакше суд у позові може відмовити.

Читати далі »

Звіт про прибутки та збитки: структура і зміст

Важливим показником ділової активності підприємства або організації виступає величина фінансового результату бізнес-діяльності за будь-який період часу. Цей показник відображається у відповідному звіті, який носить назву «Про прибутки і збитки» і оформляється згідно форми № 2 бухобліку.

Читати далі »

Форми безготівкових розрахунків та їх види

У бухгалтерській практиці готівкові та безготівкові розрахунки становлять, мабуть, один із самих великих ділянок роботи. Від того, наскільки грамотно, точно, своєчасно вони проводяться, багато в чому залежить все якість бухгалтерського обліку.

Під категорією «форми безготівкових розрахунків» розуміється встановлений законом порядок і процедури документообігу, що відображає безготівковий платіжний оборот. Встановлення конкретних форм, проводиться центрбанк РФ, який регламентує їх за такими категоріями:

Читати далі »