Принципи роботи транзистора

Транзистор – прилад, що працює на напівпровідниках з електронною начинкою. Він призначений для перетворення і посилення електричних сигналів. Розрізняють два види приладів: біполярний транзистор і уніполярний транзистор, або польовий.

Якщо в транзисторі одночасно працюють два види носіїв заряду – дірки і електрони, то він називається біполярним. Якщо в транзисторі працює тільки один тип заряду, то він є уніполярним.

Читати далі »

Принципи роботи транзистора

Транзистор – прилад, що працює на напівпровідниках з електронною начинкою. Він призначений для перетворення і посилення електричних сигналів. Розрізняють два види приладів: біполярний транзистор і уніполярний транзистор, або польовий.

Якщо в транзисторі одночасно працюють два види носіїв заряду – дірки і електрони, то він називається біполярним. Якщо в транзисторі працює тільки один тип заряду, то він є уніполярним.

Читати далі »

Асинхронний двигун, принцип роботи – немає нічого простіше

Слово «двигун» завжди породжує уявлення чогось рухомого, і навіть частіше – обертового. Ясна річ – тому і двигун. Суть будь-якого двигуна – в тому, щоб перетворити будь-який вид енергії в рух. А ви знаєте, який двигун був найпершим? Вважають, що це був вітрило. Не буде помилкою сказати, що найпоширеніший двигун – електричний. Серед усього різноманіття електричних машин цього класу найбільше застосування отримав асинхронний двигун, принцип роботи якого заснований на використанні двох фундаментальних проявів електричної енергії – електромагнетизму та електричної індукції.

Читати далі »

Асинхронний двигун, принцип роботи – немає нічого простіше

Слово «двигун» завжди породжує уявлення чогось рухомого, і навіть частіше – обертового. Ясна річ – тому і двигун. Суть будь-якого двигуна – в тому, щоб перетворити будь-який вид енергії в рух. А ви знаєте, який двигун був найпершим? Вважають, що це був вітрило. Не буде помилкою сказати, що найпоширеніший двигун – електричний. Серед усього різноманіття електричних машин цього класу найбільше застосування отримав асинхронний двигун, принцип роботи якого заснований на використанні двох фундаментальних проявів електричної енергії – електромагнетизму та електричної індукції.

Читати далі »

Що таке дисоціація води?

Окремим випадком дисоціації (процесу розпаду більш великих часток речовини – молекул іонів або радикалів – на частинки меншого розміру) є електролітична дисоціація, при якій нейтральні молекули речовини, званого електролітом, в розчині (у результаті впливу молекул полярного розчинника) розпадаються на заряджені частинки: катіони і аніони.
Цим пояснюється здатність розчинів електролітів проводити струм.

Читати далі »

Що таке дисоціація води?

Окремим випадком дисоціації (процесу розпаду більш великих часток речовини – молекул іонів або радикалів – на частинки меншого розміру) є електролітична дисоціація, при якій нейтральні молекули речовини, званого електролітом, в розчині (у результаті впливу молекул полярного розчинника) розпадаються на заряджені частинки: катіони і аніони.
Цим пояснюється здатність розчинів електролітів проводити струм.

Читати далі »

Ступінь дисоціації слабких і сильних електролітів

Термін «дисоціація» у хімії і біохімії позначає процес розпаду хімічних сполук на іони і радикали. Дисоціація – це протилежне явище асоціації або рекомбінації, і воно оборотно. Кількісна оцінка дисоціації проводиться за допомогою такої величини як ступінь дисоціації. Вона має літерне позначення α і характеризує в реакції дисоціації, що протікає в однорідних (гомогенних) системах за рівнянням: КА ↔ К + А, стан рівноваги. КА – це частинки вихідної речовини, К і А – це дрібні частинки, на які розпалися в результаті дисоціації більші частки речовини. З чого випливає висновок, що в системі будуть знаходитися диссоційовані і недіссоціірованную частинки. Якщо прийняти, що розпалося n молекул, а не розпалося N молекул, то ці величини можна застосувати для кількісної оцінки дисоціації, яка розраховується у відсотках: α = n • 100 / N або в частках одиниці: α = n / N.

Читати далі »

Класифікація органічних речовин – основа вивчення органічної хімії

При переході від неорганічної до органічної хімії можна простежити, як відрізняється класифікація органічних і неорганічних речовин. Світ органічних сполук володіє різноманітністю і численністю їх варіантів. Класифікація органічних речовин не тільки допомагає розібратися в цьому достатку, але і підводить чітку наукову базу під їх вивчення.

Читати далі »

Будова еукаріотичної клітини

Всі живі організми залежно від наявності ядра можна умовно поділити на дві великі категорії: прокаріоти і еукаріоти. Обидва ці терміни ведуть своє походження від грецького «karion» – ядро.

Ті організми, які не мають ядра, називають прокаріотами – доядернимі організмами з ядерним речовиною у вигляді включень. Будова еукаріотичної клітини дещо інше. На відміну від прокаріотів, еукаріоти мають оформлене ядро – це і є їх головна відмінність. До прокаріотів відносять бактерії, ціанобактерії, рикетсії і інші організми. До еукаріотів можна віднести представників царств Гриби, Рослини та Тварини.

Читати далі »

Будова еукаріотичної клітини

Всі живі організми залежно від наявності ядра можна умовно поділити на дві великі категорії: прокаріоти і еукаріоти. Обидва ці терміни ведуть своє походження від грецького «karion» – ядро.

Ті організми, які не мають ядра, називають прокаріотами – доядернимі організмами з ядерним речовиною у вигляді включень. Будова еукаріотичної клітини дещо інше. На відміну від прокаріотів, еукаріоти мають оформлене ядро – це і є їх головна відмінність. До прокаріотів відносять бактерії, ціанобактерії, рикетсії і інші організми. До еукаріотів можна віднести представників царств Гриби, Рослини та Тварини.

Читати далі »