Почуття людиниПочуття людини відіграють велику роль у формуванні його особистості. Вони нерозривно пов’язані з емоціями. Ці два фактори були найпершими проявами психології людини. Людина не може жити, не відчуваючи емоцій. Їх вираз відбувається у вигляді страху, радості, гніву чи ніжності. Емоції і почуття людини є способом адаптації і реакцією на вплив зовнішніх чинників.

Почуттями називають переживання, пов’язані з емоціями, викликаними певними чинниками. Розрізняють декілька видів таких проявів.

Вищі почуття людини є наслідком емоцій, які виникають в результаті здійснення або нездійснення духовних потреб. Сюди не входять нижчі відчуття, пов’язані із задоволенням фізичних потреб у їжі, теплі, воді, повітрі і т.д.

Вищі почуття у свою чергу поділяють на інтелектуальні, моральні та естетичні. Вони нерозривно пов’язані з громадським життям і висловлюють ставлення людини до подій, що відбуваються навколо. Вищі відчуття людини визначаються вихованням і сформованим світоглядом.

До моральних почуттів відносять почуття колективізму, обов’язку і відповідальності. Відчуття боргу закладається у свідомість людини в період формування особистості. Воно відрізняється від простих знань своїх обов’язків присутністю емоцій і переживань.

Якщо виконання певних дій приносить задоволення, то людина відчуває радість. Осмислення вчинків і їх оцінка пов’язані з переживанням такого почуття, як совість. Задоволення від правильно виконаних дій викликає стан спокійній совісті.

Розумова діяльність викликає інтелектуальні почуття. Вони пов’язані з процесом мислення і пізнавальним працею. До таких почуттів відносять сумнів, подив, задоволення і впевненість.

У процесі своєї діяльності людина пізнає нові, невідомі факти. Першим почуттям, яке він при цьому відчуває, є подив. Цей фактор є стимулом до нових пізнань. У процесі вивчення виникає почуття сумніву, якщо деякі аспекти не відповідають наявним уявленням. Це спонукає до перевірки і перегляду даних. У результаті з’являється почуття впевненості у своїх переконаннях. Ну і як результат проведених робіт виникає задоволення. Тому важливо помітити, що всі ці емоційні прояви пов’язані один з одним і становлять певну послідовність.

Естетика і розуміння прекрасного є важливою стороною психологічного розвитку людини. Естетичні почуття людини є наслідком вивчення та споглядання творів мистецтв, архітектури або досягнень у галузі техніки. Сильне прояв цих почуттів відбувається при контакті з природою.

Не можна з точністю відповісти на питання, скільки почуттів у людини. Це залежить від морального виховання кожного. У деяких людей прояв почуттів та емоцій відбувається не так явно. Принципові особистості стабільні в прояві своїх емоційних якостей. Емоційно нестійкі люди часто не мають постійних переконань і принципів. Люди неоднакові у своїх психологічних проявах.

Розрізняють і більш низькі почуття, які також притаманні людям. Це заздрість, жадібність, егоїзм і т.д. Відчуття байдужості до проявів зовнішнього світу також є не кращим емоційним проявом.

Люди по-різному реагують на ситуацію, що склалася. У одних результати діяльності породжують прагнення до досконалості, поліпшення своїх якостей, тобто є додатковим стимулом. Інші впадають в апатію, відчувають відчай і досаду. Почуття і емоції людини формують його характер і манеру поведінки в суспільстві.


Залишити коментар