Об’єкт соціологіїСоціологія є наукою про суспільство. У сферу вивчення дисципліни входять окремі інститути (мораль, право, держава та інше), процеси, а також спільності людей. Саме поняття ввів у науку в середині 19 століття основоположник позитивізму, Огюст Конт (французький учений).

Об’єкт, предмет і функції соціології

Перше поняття відображає те, на що спрямоване дослідження. Об’єкт соціології, як і інших наук про суспільство, являє собою соціальну реальність. При цьому він часто збігається з областю дослідження та інших дисциплін (права, етнографії, історії, філософії та інших).

Об’єкт і предмет політичної соціології – поняття різні. Того, що визначає найперше, буде недостатньо для визначення другого. Предмет науки являє собою всі зв’язки, відносини, що становлять об’єкт дослідження. Дисципліна, загалом, вивчає цілісність суспільства як єдиного організму, відносини в ньому.

Об’єкт соціології являє собою певну сферу дійсності. Вона володіє відносною цілісністю і завершеністю.

Об’єкт соціології – це, головним чином, суспільство. Дослідження спрямовано на виявлення протиріч, проблем, що підлягають науковому аналізу.
Разом з цим об’єкт соціології може являти собою будь-яку сторону суспільної дійсності. Але це буде можливо лише після того, як вона буде включена в процес пізнання, осмислена і виділена.

Об’єкт соціологічного пізнання наділений безліччю кількісних і якісних характеристик. Його можуть вивчати різні суспільні дисципліни. Так, наприклад, спільності досліджує філософія, політекономія, психологія, історія, політологія. При цьому соціологом виділяються в об’єкті саме ті відносини і характеристики, які є необхідними при процесі вивчення явищ життя суспільства, дослідження, формування, функціонування, а також розвитку соціальних структур. Система може виявлятися на різних етапах дійсності. У зв’язку з цим, в процесі розробки одного питання або проблеми ймовірно звернення до різних соціальних об’єктів.

Дослідженням істотних властивостей і відносин займається інша частина дисципліни. Предмет при цьому передбачає об’єкт і обумовлюється його (об’єкта) властивостями, а також характером проблем, які стоять перед дослідником. Важливе значення при цьому має і рівень наукових знань і прийомів пізнання, якими володіє дослідник.

Необхідно відзначити, що один соціальний об’єкт вивчають іноді для вирішення різних завдань, предмет дослідження при цьому позначає межі. У їх межах і здійснюється вивчення. За традицією, визначаючи область пізнання, виділяють основні, ті чи інші суспільні явища. Як правило, до них відносяться соціальні відносини, людська взаємодія, процеси, спільності та інше.

Об’єктивно, суспільство включає в себе різні спільності. Це є іманентною (властивої) рисою об’єднання людей. Ця риса пов’язана з великою кількістю загальних, специфічних факторів. Між спільнотами, всередині них самих, між особистістю і спільністю виникають реальні різноманітні відносини. При цьому кожне відношення, пов’язане з тим чи іншим соціальним явищем, підпорядковане дії певних тенденцій і закономірностей. Саме вони і складають головний предмет дослідження соціологічної науки.

Різними дослідниками сфера вивчення визначається по-різному. Головним чином, це пов’язано з тим, що увага акцентується на неоднакових сторонах життя особистості і спільноти: відносинах, поведінці і діяльності. Соціологія включає в себе різні напрямки. Вони визначаються різними підходами до вивчення соціального життя всього суспільства.


Залишити коментар

Об’єкт соціологіїСоціологія є наукою про суспільство. У сферу вивчення дисципліни входять окремі інститути (мораль, право, держава та інше), процеси, а також спільності людей. Саме поняття ввів у науку в середині 19 століття основоположник позитивізму, Огюст Конт (французький учений).

Об’єкт, предмет і функції соціології

Перше поняття відображає те, на що спрямоване дослідження. Об’єкт соціології, як і інших наук про суспільство, являє собою соціальну реальність. При цьому він часто збігається з областю дослідження та інших дисциплін (права, етнографії, історії, філософії та інших).

Об’єкт і предмет політичної соціології – поняття різні. Того, що визначає найперше, буде недостатньо для визначення другого. Предмет науки являє собою всі зв’язки, відносини, що становлять об’єкт дослідження. Дисципліна, загалом, вивчає цілісність суспільства як єдиного організму, відносини в ньому.

Об’єкт соціології являє собою певну сферу дійсності. Вона володіє відносною цілісністю і завершеністю.

Об’єкт соціології – це, головним чином, суспільство. Дослідження спрямовано на виявлення протиріч, проблем, що підлягають науковому аналізу.
Разом з цим об’єкт соціології може являти собою будь-яку сторону суспільної дійсності. Але це буде можливо лише після того, як вона буде включена в процес пізнання, осмислена і виділена.

Об’єкт соціологічного пізнання наділений безліччю кількісних і якісних характеристик. Його можуть вивчати різні суспільні дисципліни. Так, наприклад, спільності досліджує філософія, політекономія, психологія, історія, політологія. При цьому соціологом виділяються в об’єкті саме ті відносини і характеристики, які є необхідними при процесі вивчення явищ життя суспільства, дослідження, формування, функціонування, а також розвитку соціальних структур. Система може виявлятися на різних етапах дійсності. У зв’язку з цим, в процесі розробки одного питання або проблеми ймовірно звернення до різних соціальних об’єктів.

Дослідженням істотних властивостей і відносин займається інша частина дисципліни. Предмет при цьому передбачає об’єкт і обумовлюється його (об’єкта) властивостями, а також характером проблем, які стоять перед дослідником. Важливе значення при цьому має і рівень наукових знань і прийомів пізнання, якими володіє дослідник.

Необхідно відзначити, що один соціальний об’єкт вивчають іноді для вирішення різних завдань, предмет дослідження при цьому позначає межі. У їх межах і здійснюється вивчення. За традицією, визначаючи область пізнання, виділяють основні, ті чи інші суспільні явища. Як правило, до них відносяться соціальні відносини, людська взаємодія, процеси, спільності та інше.

Об’єктивно, суспільство включає в себе різні спільності. Це є іманентною (властивої) рисою об’єднання людей. Ця риса пов’язана з великою кількістю загальних, специфічних факторів. Між спільнотами, всередині них самих, між особистістю і спільністю виникають реальні різноманітні відносини. При цьому кожне відношення, пов’язане з тим чи іншим соціальним явищем, підпорядковане дії певних тенденцій і закономірностей. Саме вони і складають головний предмет дослідження соціологічної науки.

Різними дослідниками сфера вивчення визначається по-різному. Головним чином, це пов’язано з тим, що увага акцентується на неоднакових сторонах життя особистості і спільноти: відносинах, поведінці і діяльності. Соціологія включає в себе різні напрямки. Вони визначаються різними підходами до вивчення соціального життя всього суспільства.