Муніципальні фінансиДержавні і муніципальні фінанси – це незамінна ланка в ланцюзі фінансової системи. Вони забезпечують матеріальними засобами всі органи влади на державному рівні та на рівні місцевого самоврядування, щоб ті могли здійснювати роботу, передбачену актами законодавства, і в першу чергу Конституцією.

Муніципальні фінанси – це поєднання економічних і соціальних відносин, які виникають у зв’язку з формуванням грошових коштів, їх розподілом, а також використанням з тією метою, щоб вирішити завдання муніципалітету. Вони складаються між населенням, що проживає на території, що входить в муніципальне утворення, та органами самоврядування за місцем проживання.

Муніципальні фінанси складаються з:

 • грошових коштів власне муніципалітету;
 • цінних паперів (державних та муніципальних), які належать місцевому самоврядуванню, її виконавчим органам;
 • позабюджетних місцевих фондів;
 • інших фінансів, якими володіє муніципалітет.
 • Принципи, на яких грунтуються муніципальні фінанси, полягають у:

 • гласності;
 • фінансової підтримки держави;
 • самостійності.
 • Муніципальні фінанси власник може використовувати за допомогою органів, що представляють місцеве самоврядування від особи того населення, яке проживає на території конкретного муніципального освіти. Також права власників щодо даного виду фінансів можуть здійснюватися самим населенням за умови дотримання місцевого статуту.

  Муніципальні фінанси разом з власністю муніципалітету, разом з майном, яке держава передала у володіння органам влади місцевого самоврядування, разом з іншими видами власності , які служать для задоволення потреб населення, що проживає на території конкретного муніципального освіти, складають потужний економічний базис для місцевого самоврядування.

  Особи, що знаходяться при владі і керуючі муніципалітетом, вправі зраджувати перераховані об’єкти власності юридичним чи фізичним особам у користування (постійне або тимчасове), відчужувати, а також здавати в оренду.

  Умови приватизації власності муніципалітету, її порядок можуть встановлюватися або самим населенням або ж самостійно органами, що представляють місцеве самоврядування. Прибуток, отриманий від приватизації тих об’єктів, якими володіє муніципалітет, до місцевого бюджету надходять повністю.

  Фінансові кошти окремого муніципалітету централізуються в місцевому бюджеті. Його формують, затверджують і ведуть контроль за виконанням безпосередньо органи, що представляють місцеве самоврядування. Кошторис місцевого бюджету може містити й витрати деяких територій, які не є частиною муніципального освіти. Доходи місцевих бюджетів поповнюються за допомогою:

 • різних зборів, а також штрафів;
 • м?%
  B5стних податків;
 • податків федеральних і податків суб’єктів держави відповідно до норм, встановлених Законодавством;
 • грошових коштів, які державна влада передає органам, які представляють місцеве самоврядування, щоб ті реалізували державні повноваження;
 • коштів, що надходять від приватизації майна муніципалітету або від здачі його в оренду;
 • коштів від лотерей і позик;
 • відсотків від прибутку підприємств;
 • всіляких дотацій, трансфертних платежів, субвенцій та інших засобів, що не суперечать закону.
 • Органи, що представляють місцеве самоврядування, має право розпоряджатися надходить прибутком на свій розсуд. Державна влада не повинна вилучати суму, що перевищує доходи над витратами, якщо така залишається. Також вона повинна через федеральні органи забезпечити муніципалітетам мінімальний місцевий бюджет, здатний покрити мінімальні витрати муніципалітету, використовуючи постійні, закріплені джерела доходу. Граничний мінімум місцевих витрат встановлюється законодавством на основі норм найменшою наповненості бюджету.


  Залишити коментар