Характеристика на практиканта: як правильно оформити?Характеристика на практиканта – це документ інформативного характеру про процес і результати його діяльності, що надається компетентними особами організації, в якій студент проходив практику.

Підготувати характеристику може працівник відділу кадрів. Однак найчастіше характеристика з місця проходження практики пишеться безпосередньо керівником, до якого спочатку був прикріплений студент. Він об’єктивно і повно здатний оцінити вміння і навички практиканта, оскільки передбачається тісна спільна співпраця студента і керівника протягом відведеного на практику терміну.

Хоча нерідкі випадки, коли студент самостійно готує всю необхідну документацію по практиці. У такому випадку текст, який містить характеристика на практиканта, готується безпосередньо самим студентом і підписується керівником.

Ми пропонуємо ознайомитися з основними складовими елементами цього документа.

Характеристика на практиканта може бути підготовлена в різній формі. Припустимо, її стиль може бути вільним, де коротко викладаються етапи співпраці з організацією, описуються знання та вміння, проявлені практикантом. У результаті повинно бути позначено узагальнена думка керівництва за результатами діяльності: позитивне або негативне.

Крім цього, характеристика на практиканта може містити будь-які обов’язкові структуровані елементи. Наприклад, кафедрою від ВНЗ може бути розроблений бланк, що має структурні елементи, які необхідно заповнити керівнику в конкретній формі.

Так, характеристика студента-практиканта в школі повинна містити наступну інформацію:

– П.І.Б. практиканта;

– термін проходження практики;

– чітке назва організації;

– характеристика того, чим займався на практиці студент (що нового дізнався, як справлявся з завданнями, передбаченими програмою);

– крім позитивних відгуків можуть бути зауваження, рекомендації та побажання, які студенту необхідно врахувати у професійній діяльності;

– резюме і оцінка діяльності;

– підпис керівника та дата складання характеристики, підкріплена печаткою організації.

Приклад того, як може бути складена характеристика на практиканта.

Іванова Марія Петрівна, студентка 4 курсу філологічного факультету ( назва університету) з 15 лютого по 15 квітня проходила виробничу практику в школі № … (чітка офіційна назва організації). За період проходження практики Марія Петрівна зарекомендувала себе працьовитою і старанною студенткою, поетапно виконує всі поставлені перед нею завдання.

Варто відзначити високий рівень підготовки студентки до професійної діяльності як на теоретичному, так і на практичному рівні. Вона проявила активність і творчий підхід до організації навчальних та навчально-виховних заходів. Під час роботи практикантка навчилася працювати з відповідною документацією, провела самостійно кілька культурно-масових заходів. (У цій частині характеристики найкраще перелічити те, що студент зробив, орієнтуючись на конкретну програму практики, яку перед проходженням він отримує на руки. Можна описати, як саме практикант виконував завдання, які виникли труднощі, чому).

Оцінюючи позитивно діяльність студентки, можна порекомендувати провести роботу над подоланням психологічних бар’єрів спілкування з численною аудиторією.

Представлені результати практики, виконані сумлінно завдання, високий рівень оформлення навчально-методичних планів дозволяє оцінити діяльність Іванової Марії Петрівни на «відмінно ».

Дата

Підпис


Залишити коментар