Держава в політичній системі суспільстваВ якості юридичного явища держава розглядається в самих різних аспектах. Його досліджують у зв’язку з історичними процесами формування цивілізацій або ж як головний інструмент утворення об’єднань людей. Але на даний період часу найбільш важливим моментом досліджень вчених і практиків є вивчення його в межах політичної системи.

Держава в політичній системі суспільства представляється стрижневим елементом. Щоб зрозуміти це, необхідно вивчити поняття, роль і, крім того, місце держави в даній структурі.

Поняття і місце держави в політичній системі товариств а

Політична система може бути представлена особливою структурою, що має як вертикальне, так і горизонтальне побудова ( залежно від співвідношення її елементів). Так, у неї може бути включене громадянське суспільство, політичні партії, неурядові організації і, власне, держава. Головною функцією даної системи є забезпечення доступу до управління процесами, що протікають в рамках певної країни і за її межами. У даному випадку справедливим може стати висновок – місце держави в політичній системі суспільства може бути визначене як чільне.

Чим пояснюється дану тезу? Відповідь проста: тими особливостями, якими володіє держава як елемент розглянутої системи. А ними є:

1. Особливий статус – інтереси народу можуть бути представлені на міжнародній арені лише державним апаратом, що обумовлено наявністю та функціонуванням явища «суверенітет».

2. Особливі повноваження, які полягають в тому, що держава єдине має право створювати акти, що регламентують всі аспекти життя на конкретній, чітко обумовленій території.

3. Особливий «апарат законного примусу», який гарантує існування і функціонування перших двох рис, а саме: наявність армії та органів охорони внутрішнього правопорядку.

Багато правознавці приводять додаткові особливості, але, як правило, вони лише уточнюють представлені аспекти .

Виходячи з вищезгаданого, випливає, що держава в політичній системі суспільства фактично перебуває в двоякому становищі. Перше – це важливий елемент, без якого система не може існувати. А, друге, представлені вище особливості цілком чітко вказують на те, що воно знаходиться на самій вершині «політичної піраміди», що й обумовлює його роль.

Роль держави в політичній системі суспільства

Досліджуючи те, які обов’язки входять в спектр її правосуб’єктності як основного учасника політичної системи, не можна не визначити сукупність даної системи. Отже, в це явище, крім державного апарату, закономірно включають політичні партії та неурядові організації, головними «осередками» яких виступають громадяни країни. Для створення і функціонування зазначених суб’єктів необхідно оперувати особливими правилами, що дозволяють ефективно будувати і контролювати політичні взаємини. У цьому і полягає основна роль держави в політичній системі суспільства.

Більшість країн світу вважають за краще дотримуватися хоча б формальний поділ влади в країні на три основних види – законодавчу, судову і виконавчу. І всі ці «гілки» дають можливість здійснювати побудову політичної системи. Так, законодавча влада, з одного боку, видає нормативні акти, що регламентують відносини в рамках існуючої системи. А з іншого – є метою, досягнення якої переслідують партії та неурядові організації.

Держава в політичній системі суспільства також ефективно задіює і виконавчу владу. З однієї позиції, воно має можливість контролювати виконання іншими суб’єктами нормативних актів, а з іншого – виконавчі органи країни є фактичним вираженням інтересів її громадян.

Тут же варто відзначити, що, на відміну від перших двох, судова влада має одну, але чітко обумовлену функцію – вирішувати спори між учасниками політичної системи.

Як видно, держава в політичній системі суспільства відіграє дуже значну роль. І, незважаючи на те, що не можна взаимозаменять два зазначених поняття, без держави не може існувати і політична система, тому що інші суб’єкти фактично залежать від нього в найрізноманітніших аспектах.


Залишити коментар