Біокосна речовина та її роль у складі та біосферу Землі

Весь оточуючий нас світ – матеріальний і духовний, живої і неживої – називається одним словом – Природа, мати всього сущого на Землі і навколо неї. Найважливіший елемент природного світу Землі – біосфера. До складу біосфери входять, по-перше, всі живі організми, починаючи від найпростіших одноклітинних, бактерій і закінчуючи такою складною системою, як людина, а по-друге, так зване планетне речовину, що утворюється при взаємодії живих організмів і неживої природи.

Таким чином, біосфера складається з:

 

  • живої речовини (в узагальненому, збірному значенні);,
  • біогенних речовин (результат життєдіяльності організмів – це кам’яне вугілля, газ, торф тощо);
  • відсталого речовини (метеорити, які прилетіли з космосу, породи, викинуті на поверхню при вулканічних виверженнях, материкові платформи і т.д.);
  • биокосного речовини – продукту взаємовпливу живої речовини і відсталого (повітря, вода, грунти).

 

Біокосна речовина, згідно з визначенням, – це біосферний речовина, яка є синтезом результатів роботи живої матерії і неживої природи. Наприклад, гній – це залишковий продукт, який виробляють тварини в процесі споживання і переробки їжі. Людина додає його в грунт як добриво. Після складних хімічних реакцій гній перетворюється на перегній. Змінюється як склад грунту, так і її хімічна формула.

Біокосна речовина біосфери – грунт, гірські породи, вода солона і прісна, що міститься в природних природних водоймах.

Термін «біосфера» був вперше вжито ще у 18-му столітті знаменитим французьким ботаніком Ламарком. А австрійський геолог Зюсс і російський учений Вернадський присвятили не один рік життя вивченню цієї частини земної оболонки. На їх думку, біосфера розвивалася еволюційним шляхом, а її рушійною силою Вернадський вважав біохімічну енергію живої речовини, живої матерії. І саме діяльність живих організмів створює і перетворює поверхневу оболонку Землі. Самі організми, а також те, що вони виробляють протягом свого життя, стає значущим геологічним важелем, що сприяє руйнуванню гірських порід на планеті, круговороту речовин у природі, зміни водної та повітряної оболонки навколо нашої планети, т.
е., по суті справи, розвитку літосфери, її верхніх шарів. У цих процесах биокосное речовина відіграє одну з найважливіших ролей. Адже стан грунту і природних вод залежить, багато в чому, від «роботи» живої матерії, а вивітрювання кори, геологічні зрушення – від відсталих процесів. Динамічна рівновага тих і інших, їх взаємодія забезпечує біосферу біогеохімічної енергією.

Можна стверджувати, що биокосное речовина має досить складну структуру. Його основа мінерального походження, що зазнала, однак, найсильнішим змін з боку живих організмів (склад грунту, води, повітря). Биокосного походження такі копалини, як сланці, вапняк, нафта, мул і ін, що є кінцевим продуктом розпаду і переробки бактеріями померлих рослин і тварин. Таким чином, биокосное речовина розглядається в якості продукту синтезу живого і неживого в природі.

биокосное речовини утворюють в природі цілі системи, взаємодіючі між собою. Їх відмінна риса – взаємне проникнення живої, органічної матерії і неживої, відсталої. Коли в біовідсталих системах відбувається кругообіг, вони не повертаються в своєму стані у вихідну точку, а виявляються на новій, тобто розвиваються поступально.

У свою чергу, біокосні системи Землі утворюють єдину екосистему. Види і кількість живих організмів всередині неї обумовлені як середовищем існування, так і обміном речовин і виділяється ними енергією. Така єдина екосистема – біосфера нашої планети.

2019-04-26T23:31:03+00:00ноября 4, 2013|