Централізовані фінанси

Централізовані фінанси – це відносини, що виникають у держави в процесі формування, розподілу і використання цільових грошових фондів. Даний вид фінансів (якщо розглядати його як сукупність грошових коштів), як правило, спочатку акумулюється на державних рахунках центрального банку країни, а потім розподіляється до бюджету і позабюджетні фонди.

Вони сприяють реалізації головної мети, яку держава прагне досягти, фінансуванню основних соціально-економічних програм, забезпеченню державного апарату управління та військового запасу країни. Фінансова система будь-якої країни включає централізований і децентралізований сектор. Останній передбачає наявність фінансових відносин, що складаються в процесі взаємодії різних господарюючих суб’єктів.

Як вже зазначалося вище, централізовані фінанси утворюють сукупність відносин з приводу акумулювання та розпорядження коштами в муніципальному і державному секторі. Основу таких взаємин становить грошовий оборот – єдиний процес, що з’єднує безготівковий і готівковий потік грошових коштів, що забезпечує задоволення вимог і зобов’язань контрагентів. Іншими словами: завдяки їм здійснюється розширений відтворювальний процес. Централізовані фінанси знаходяться в тісному взаємозв’язку з децентралізованими. Так, стан бюджету і обсяг вступників коштів до скарбниці багато в чому залежать від діяльності окремих підприємств і розвиненості окремих секторів економіки.

Централізовані і децентралізовані фінанси виконують однакові функції.

Планування основоположних цілей, що мають першорядне значення для економіки країни. Встановлення головних орієнтирів має величезне значення для подальшої діяльності як окремих підприємств, так і державних органів. Якщо говорити про централізовану сфері, то виконання даної функції проявляється в утвердженні щорічних бюджетів і планових балансів.

Організаційна функція передбачає наявність чіткої структури, кожен елемент якої наділений особливими повноваженнями і обов’язками. А для полегшення і впорядкування діяльності кожного структурного елементу, тобто уповноваженого державою органу, розроблена чітка класифікація бюджетів, що значно прискорює процес розподілу фінансів.

Централізовані фінанси виконують стимулюючу функцію. Вона проявляється у перерозподілі коштів більш нужденним підприємствам і організаціям з метою підтримки стратегічно важливою для економіки галузі господарювання.

Крім того, державні органи здійснюють контроль за діяльністю всіх елементів економічної системи і визначають ступінь їх відповідності встановленим критеріям, нормам і нормативам. Контролююча функція обумовлює розробку та затвердження цілого зводу законодавчих актів і адміністративно-правових норм. Чільне місце займає контроль за цільовим використанням отриманих з бюджету коштів. Таким чином, централізовані фінанси піддаються жорсткому нагляду.

2019-04-26T21:26:50+00:00октября 19, 2013|