Кореляція – це один із способів роботи на Форекс

Будь-які валюти оцінюються в парах. І це не дивно, адже очевидно, що незалежних один від одного валют не існує, як не існує і незалежних один від одного валютних пар. Будь-який вплив на ринок в тій чи іншій мірі впливає на всіх учасників ринкових відносин.

Кореляція – це і є залежність однієї величини від іншої. Знаючи коефіцієнт кореляції, можна легко передбачити рух валютної пари (залежно від руху іншої). Так, наприклад, розглянемо дві валютні пари «А» і «Б», які знаходяться в певній прямій залежності один від одного. Це означає, що функція кореляції може показати, наскільки зросте в ціні перша пара (у разі зростання ціни другий). При зворотній залежності все навпаки: стане відомо те, наскільки впаде в ціні валютна пара (залежно від зростання ціни другої пари).

За допомогою обчислення значення функції кореляції можна легко передбачати майбутні значення ціни при торгівлі на підставі даних по іншим валютним парам, по яких не відбуваються торги. У таких випадках головним завданням є правильне обчислення коефіцієнта кореляції.

Кореляція – це надійний помічник у торгівлі на ринку Форекс. З її допомогою можна легко контролювати ризики.

Щоб вдало використовувати ці знання на практиці, необхідно знати певні ази. Кореляція – це або позитивна, або негативна величина. Позитивна – коли коефіцієнт кореляції більше нуля і менше (або дорівнює) +1. Чим ближче величина до +1, тим більша ймовірність того, що пари будуть рухатися в одному напрямку. При величині коефіцієнта, що дорівнює 0, рух пар абсолютно взаємопов’язано. Негативна кореляція – коли коефіцієнт кореляції менше нуля і більше (або дорівнює) -1. Чим ближче величина до -1, тим більша ймовірність того, що пари будуть рухатися в різних напрямках.

Існує кілька способів обчислення коефіцієнта кореляції. Одним з найбільш простих і дієвих є кореляція Спірмена.

Це метод, який дозволяє обчислити коефіцієнт кореляції на основі статистики. Для цього необхідно вирахувати ступінь фактичного паралелізму, який обчислюється між двома взаємопов’язаними рядами чисел-величин.

Обчислення проходить приблизно за таким планом:

1) Кожному ознакою присвоюється свій порядковий номер (за зменшенням або зростанню).

2) Визначається різницю рангів для кожної окремої пари значень, які зіставляються.

3) Зводяться в квадрат отримані різниці.

4) Підсумовуються отримані різниці.

5) Обчислюється коефіцієнт кореляції (за відомою формулою).

Знання процесу взаємодії валютних пар може значно спростити вашу роботу на ринку Форекс. Ви також зможете збільшити свій прибуток, при цьому звівши ризики до мінімуму. Всі ваші купівлі та продажу будуть грунтуватися тільки на реальних математичних та імовірнісних обчисленнях.

Тепер для вас кореляція – це не просто туманний термін. Подібні знання дозволять вам називати себе професіоналом торгівлі на валютних ринках (і не тільки на них!). А це, погодьтеся, не буде зайвим!

2019-04-28T16:12:24+00:00ноября 18, 2013|