Хто такий емітент? Це той, хто випускає цінні папери

Емітентом може бути, згідно визначень, юридична особа, орган місцевого самоврядування, виконавчий орган (що мають право емісії цінних паперів та беруть на себе відповідальність за них перед їх власниками щодо здійснення прав, закріплених за ними). Випускаючи цінні папери під позики, емітентами можуть стати державні та господарюючі суб’єкти. Ним може виявитися і фізична особа (в якості індивідуального підприємця), що випускає боргові облігації. Таким чином, емітент – це досить об’ємне поняття. Якщо формулювати коротко – це суб’єкт, що випускає цінні папери, що виконує зобов’язання по них і є резидентом РФ.

Найбільший емітент – це держава. Його представляє Міністерство Фінансів. Випущені їм цінні папери вважаються найбільш беззбитковими, так як воно завжди буде виконувати по них зобов’язання. Ризик вкладення грошей мінімальний, прибутковість висока, вони мають абсолютної ліквідністю. Саме тому цінні папери, створювані державою, займають лідируючі позиції на фондовому ринку в Росії.

Цінні папери високої ліквідності випускають республіканські і муніципальні органи влади, а також недержавні суб’єкти, які користуються підтримкою держави.

На фондовому ринку цінні папери – товар, емітент – це продавець. Одним з цих товарів є акції. Їх випускають великі ВАТ. При формуванні акціонерного товариства можна випустити акції номінальною вартістю від десяти тисяч. Ціна на них весь час коливається, тому не можна достовірно сказати (про більшість акцій), що це надійне вкладення грошей. Найбільше користуються попитом акції найбільших виробничих організацій. Таких, як Газпром. Їх біржовий курс стабільний, не схильний критичним коливанням.

Банки випускають не тільки акції, а й ощадні сертифікати, векселі та депозитні сертифікати. Центробанк займається випуском грошових знаків (свого роду кредитних цінних паперів). Як правило, більшість банківських цінних паперів не бере участі в торгах на фондовому ринку.

У список емітентів входять керуючі компанії ПІФів (пайові інвестиційні фонди), але вони поки не займають значного місця на ринку торгівлі цінними паперами. Можливо, з часом ситуація зміниться.

Кількість цінних паперів, що випускаються емітентом, обмежена. Його визначає Закон  “Про випуск цінних паперів”. Кожна організація, яка виробляє емісію, зобов’язана подавати звіт у Федеральну службу з фінансових ринків. Його складають у певній формі.
Звіт емітента містить реєстр власників цінних паперів, дані про самого суб’єкта і контролюючих його органах. Відомості за реєстром подаються один раз на рік (до 15 лютого).

Відомості про суб’єкта, що випускає цінні папери (і про його аудиторах), надаються ФСФ у вигляді щоквартального звіту. Звіт публікується в ЗМІ, щоб з ним ознайомилися всі власники акцій. Щоквартальний звіт емітента регулюється Положенням про розкриття інформації емітентами, що випускають цінні папери.

Як бачимо, емітент це не тільки суб’єкт, який займається емісією цінних паперів, а й особа, яка несе відповідальність не тільки перед їх власниками, а й перед державою.

2019-04-27T16:10:43+00:00ноября 7, 2013|