Чистий експорт

Експорт – визначення, що характеризує вивіз товарів або послуг з країни. При цьому передбачається реалізація продукції на міжнародному ринку на комерційній основі. Сума вартості експорту встановлюється, як правило, за рік. Визначення ціни при цьому не залежить від того, в рахунок якого періоду за контрактом або торговою угодою здійснюється вивезення.

Чистий експорт – це вартісний показник, що виражає алгебраїчну різницю між імпортом і експортом послуг і товарів. Формується ця різниця з урахуванням певного періоду. У зв’язку з тим, що компенсація незбалансованості при міжнародній торгівлі виробничими благами здійснюється за рахунок споживчих благ, чистий експорт відображається за допомогою останніх. Таким чином, під цим поняттям розуміють перевищення міжнародних “продажів” споживчих благ над їх “купівлею”. Більшість держав прагне до того, щоб експорт переважав над імпортом. Однак це вдається не всім.

Негативний чистий експорт супроводжується перевищенням імпорту над експортом. Після того, як у будь-якій країні її гроші стають конвертованою валютою в міжнародному масштабі, то їх поширення почне здійснюватися не тільки в результаті переважанням “покупки” над “продажем”, але і внаслідок надання іншим державам кредиту безпосередньо у валюті цієї країни. Перехід національної валюти в конвертовану можливий для будь багатою держави, яка здійснює вільну торгівлю з багатьма країнами у світі і не формує зайвих митних бар’єрів для захисту своїх виробників. При цьому інші при здійсненні торгівлі між собою застосовують валюту багатих держав.

У довгостроковому періоді перевищення імпорту або чистий експорт неможливий у принципі. Це пов’язано з тим, що ніхто не буде тривалий період безперервно продавати “в борг”. Як показує практика, чистий експорт протягом тривалого періоду робить з країни кредитора щодо інших. При переважання імпорту у держави утворюється зовнішній борг.

При виникненні за певний звітний період чистого експорту частину благ споживачів виявляється вилученої з внутрішнього ринку. При цьому сфера споживання отримувала вже за цю частину дохід. Таким чином, загальний дохід буде обмінюватися на частину благ, яка залишилася від продажів на внутрішньому ринку. В результаті формується інфляція, показник якої дорівнює відсотку, з яким чистий експорт співвідноситься з національним доходом зазначеного періоду.

Для галузі виробництва різниця “продажу” і “покупки” в національній валюті, так само, як і дефіцит держбюджету , є додатковим доходом.

Чистий експорт формується в рамках успішної конкуренції держави на зовнішніх ринках. При цьому він супроводжується певним розширенням ринку по збуту благ особистого і виробничого використання. Це пов’язано з чистими додатковими благами.

При первинному перевищенні імпорту, у внутрішній ринок здійснюється “вливання” додаткового обсягу споживчих благ. На їх придбання витрачається частина доходу сфери споживання. У результаті на весь обсяг вироблених протягом зазначеного періоду благ виробничого призначення буде витрачена частина, що залишилася. Таким чином, формується дефляція. Її рівень становить відсоток відносини чистого експорту до національного доходу.

При імпорті засобів виробничого призначення в країні здійснюється виготовлення великого обсягу споживчих благ, що рівносильно їх імпортування.

При цьому формується зовнішній борг. Його зміст пов’язано з додатковими витратами. Ці витрати можуть покриватися тільки за допомогою виробництва додаткових благ сфери споживання на експорт.

2019-04-26T21:25:07+00:00октября 13, 2013|