Які засоби необоротні активи включають в себе і їх облікПід активами розуміються всі об’єкти, що знаходиться на балансі підприємства. Їх облік ведеться на рахунках активу, в дебетової колонці. Тому про загальну вартість майна підприємства потрібно судити за дебетом активних рахунків.

Активи бувають матеріальні, фінансові та нематеріальні. Існує і їх класифікація по відношенню до процесу виробництва. Тут розрізняють оборотні та необоротні активи, в залежності від їх участі в процесі виробництва.

Оборотні активи – це майно, яке бере участь у процесі виробництва тільки одного разу, в результаті чого вартість цих активів повністю входить до собівартості виробленої продукції. Сюди відносять: матеріали, готові вироби, виконані роботи або продані товари, але ще не оплачені, готівкові кошти і т.д.

Якщо майно підприємства бере участь у кількох виробничих циклах, то його відносять до позаоборотних активів. Їх вартість розподіляється в собівартості продукції частинами і називається амортизацією. Необоротні активи включають в себе такі категорії: основні засоби, що знаходяться на балансі та нематеріальні активи. До основних засобів, що входять до складу необоротних активів, відносять об’єкти, які використовуються більше одного року або мають високу вартість – вище, ніж 30 базових величин. До нематеріальних активів відносять вартість ліцензій, ліцензійних програм, що використовуються в діяльності підприємства, дозволу та інші необоротні активи.

Зміни в структурі необоротних активів дають повну характеристику розвитку підприємства в цілому. Якщо з аналізу видно, що необоротні активи включають в себе категорії об’єктів, які стосуються основних засобів, які мають тенденцію збільшення вартості, то це свідчить про розширення основного виробництва підприємства. При збільшенні нематеріальних активів відбувається вкладення коштів у нові технології та інновацію підприємства.

Таке коливання питомої ваги певного виду необоротних засобів показує стратегію підприємства в цілому. Всі матеріальні вкладення у необоротні активи відбуваються за рахунок їх покупки і придбання для довгострокового використання (більше ніж один рік). Вкладення у необоротні активи містять: вкладення в майно, яке належить до основних засобів підприємства, вкладення в активи, пов’язані з нематеріальним, вкладення в науково-технічні розробки.

Облік необоротних активів ведеться в бухгалтерському балансі з використанням низки рахунків. З їх допомогою проводиться контроль наявності та пересування основних засобів. Цей вид рахунки для обліку об’єктів, які належать до основних засобів, активів нематеріального призначення, устаткування до установки і т.д. Крім того, по всіх позаоборотних активів нараховується амортизація, яка теж відображається на спеціальних рахунках бухгалтерського балансу. До них відносять рахунки по амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Кожен основний рахунок має субрахунки, призначені для обліку по кожній категорії необоротних активів.

Таким чином, ведеться облік всіх засобів підприємства, які необоротні активи включають в себе. Існує рахунок для обліку вкладень в активи, пов’язані з позаоборотних. Він використовується для контролю над вкладеними коштами до моменту взяття об’єкта на баланс. Вкладення, зроблені у необоротні активи, відображаються на рахунку 08 бухгалтерського балансу. По кожному об’єкту, приобретаемому підприємством, створюється субрахунок. На його балансі враховуються витрати, пов’язані з придбанням і списується сума, одержувана після взяття об’єкта на облік.

На кожному підприємство має вестися суворий облік всіх об’єктів, які необоротні активи включають в себе. Для цього використовують основні рахунки, необхідні для обліку їх наявності та руху загалом, і субрахунка для обліку по кожному окремому об’єкту необоротних активів.


Залишити коментар