Вибір цільових сегментів ринку медіапослуг на основі IT-технологійРозвиток інформаційних технологій відкриває нові можливості в сфері зовнішньоекономічної діяльності та забезпечує вдалий вибір цільових сегментів ринку. До них відносяться зниження трансакційних витрат, спрощення торговельних процедур, підвищення ефективності роботи маркетингових і збутових підрозділів підприємств за рахунок інтенсифікації інформаційного обміну та ін Рішення даних завдань можливе шляхом створення відповідної інфраструктури, що включає в себе АСУ підприємств, електронні платіжні системи, on-line магазини і т.д. До найважливіших елементів даної інфраструктури відносяться і центри електронної торгівлі.

Стратегія сегментації ринку полягає у розробці системи інформаційного забезпечення ЗЕД, в першу чергу електронної торгівлі та декларування, та забезпечення діяльності товаропровідної мережі. Прикладом інституційного оформлення такої ідеї, може служити створення маркетингового центру, який фокусує діяльність переважно на використанні бази сучасних IT-технологій, ресурсів Інтернет, електронних дошок оголошень, при цьому вибір цільових сегментів ринку здійснюється на основі ретельного аналізу його кон’юнктури. Реально функціонуючі на ринку підприємства, які співпрацюють з центром, одночасно можуть виступати і як об’єкти маркетингових досліджень. Взаємодія з клієнтами здійснюється центром за допомогою порталів.

З метою вдосконалення системи інформаційного забезпечення і щоб забезпечити найбільш ефективний вибір цільових сегментів ринку зовнішньої торгівлі, в роботі центру доцільно передбачити виконання таких функцій:

– аналіз кон’юнктури зовнішніх ринків по основних товарах, реалізованим через товаропровідну мережу ;

– розробка інноваційних маркетингових рішень;

– впровадження та консультації з використання інформаційних технологій в маркетингову діяльність;

– взаємодія з Центром щодо спрощення процедур у торгівлі та розвитку електронного бізнесу (СЕФАКТ / ООН);

– проведення експертизи ефективності ЗЕД та ділової спроможності партнерів.

Одним з перспективних сегментів ринку у світовій економіці є експорт медіатоваров і послуг. Аналіз цієї сфери показує, що причинами, що обмежують розвиток медіаекспорта, як правило, є:

3/4 скорочення видання книг на експорт на підвідомчих підприємствах;

3/4 відсутність уніфікації податкового та митного законодавства з країнами, на які припадає медіаекспорт;

– невисокий рівень якості товарів і послуг;

– переважання традиційних торговельних партнерських відносин, обумовлених історичними, культурними, політичними, економічними інтересами;

– відсутність механізмів здійснення експортно-імпортних відносин між партнерами.

– малоефективний вибір цільових сегментів ринку медіапослуг.

Розробка стратегічної програми зовнішньоекономічної діяльності на основі IT-технологій, може включати наступні напрямки:

1. Оновлення поліграфічного обладнання за рахунок залучення коштів бюджетів усіх рівнів;

2. Використання інноваційного фонду Міністерства інформації та власних коштів підприємств (амортизаційних фондів);

3. Проведення уніфікації податкового та митного законодавств, в частині що стосується ведення бізнесу на ринку медіапослуг;

4. Перегляд мит на ввезення виробничих ресурсів та обладнання для друкарень, ставки яких значно вища, ніж ставки мит на ввезення друкованої продукції.

5. Формування товаропровідної мережі та системи маркетингових досліджень експорту.

6. Розширення структури медіаекспорта за рахунок розширення номенклатури друкованої продукції (перекладна література, видання іноземними мовами та ін.)


Залишити коментар