Архивы рубрики ‘Маркетинг’

Вартість чистих активів підприємства в умовах сучасного ринку

Існує кілька механізмів визначення фінансової стабільності підприємства або організації. Фахівці оперують даними інструментами та механізмами для того, щоб дати достовірну оцінку і незалежний погляд існуючий стан речей та перспективи розвитку. Вартість чистих активів, в даному випадку, – один з найважливіших інструментів, про які йде мова.

Аналіз дебіторської заборгованості деяких компаній і її причини виникнення

Аналіз дебіторської заборгованості різних компаній, підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності свідчить, що вона не виникає сама по собі. Така заборгованість, зокрема, може виникати у випадках, коли компанією товар проданий або послуга надана, а оплата за цей товар або послугу вона не отримала.

ФЗ “Про банкрутство”: основні положення

Неспроможність або так зване банкрутство являє собою нездатність боржника розрахуватися по своїх боргах перед позичальником у встановлений термін, а також відсутність можливості задовольнити вимоги бюджету та позабюджетних фондів. Згідно ФЗ про банкрутство оголосити про неспроможність може тільки арбітражний суд на підставі заяви кредиторів або сам позичальник. Банкрутом може бути тільки юридична особа або будь-яка організація, […]

Ситуаційний аналіз як найважливіший інструмент маркетингових досліджень на підприємстві

Як великі, так і дрібні підприємства, які ведуть господарську діяльність, часто стикаються з проблемою подолання різних кризових ситуацій, які періодично виникають на будь-якому виробництві. Уникнути цього неможливо, оскільки в умовах нестабільної економічної ситуації в країні будь-яка компанія змушена щодня боротися за свої позиції, знаходячи нові конкурентні переваги. Щоб максимально зменшити можливі труднощі на підприємстві в […]

STEP аналіз і його значення в розвитку компанії

Сьогодні у світі існує велика кількість методик, що дозволяють правильно спланувати маркетингову стратегію підприємства, як при виході на нові ринки збуту, так і при розширенні свого виробництва. Одним з найважливіших складових будь-якого маркетингового дослідження ринку є STEP-аналіз, завдяки якому здійснюється збір інформації про основні чинники зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на населення, його уподобання та […]

Калькулювання собівартості продукції – визначення та методи

Калькулювання собівартості продукції – це визначення всіх витрат по виробництву і продажу готової продукції та їх групування за статтями витрат. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції – дуже важлива частина економічної політики підприємства, що дозволяє з максимальною точністю визначити причини, що впливають на остаточну і проміжну собівартість одиниці виробленої продукції і, при необхідності, скорегувати їх. […]

Податок на прибуток 2011: ставка, пені та інші виплати.

Якщо звернутися до економічної теорії, то стане ясно, що податок на прибуток конкретного підприємства є прямим податком. Це означає, що він справляється з прибутку, яку отримує та чи інша компанія, фірма чи підприємство. Платять такий податок всі фірми, будь то російські чи зарубіжні, якщо вони ведуть бізнес на території Російської Федерації.

Аналіз організаційної структури підприємства: суть і необхідність

Організація є складною системою, яка включає в себе безліч взаємопов’язаних елементів різного ступеня важливості, впливу на організацію, ресурсоємності, продуктивності і так далі. Аналіз організаційної структури будь-якої фірми дозволяє скласти уявлення про те, яким чином діє ця організація, виявити слабкі місця в організаційній структурі і вжити заходів щодо їх усунення.

Особливості, що визначають облік вкладень у необоротні активи

Облікова політика підприємства – один з основних аспектів внутрішньої бухгалтерської діяльності. Грамотно вибудувана система обліку, за наявності кваліфікованої команди професіоналів, дозволяє значною мірою полегшити процес управління великим виробничим підприємством. Облік вкладень у необоротні активи являє собою своєрідний аналіз необоротних активів підприємства. Будь-які види капіталовкладень є предметом для численних дискусій. У загальному значенні внеобротние активи являють […]

Як відображається дебіторська заборгованість в балансі

Баланс підприємства є найважливішим фінансовим документом, в якому на одній-двох сторінках зібрана вся інформація про те, чим дане підприємство володіє (його активах) і про те, за рахунок яких коштів (пасивів) ці активи створюються. Одним із часто зустрічаються видів активів підприємства є дебіторська заборгованість. Про те, як відображається дебіторська заборгованість в балансі, досить часто задають питання […]