Архивы рубрики ‘Маркетинг’

Аналіз дебіторської заборгованості деяких компаній і її причини виникнення

Аналіз дебіторської заборгованості різних компаній, підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності свідчить, що вона не виникає сама по собі. Така заборгованість, зокрема, може виникати у випадках, коли компанією товар проданий або послуга надана, а оплата за цей товар або послугу вона не отримала.

ФЗ “Про банкрутство”: основні положення

Неспроможність або так зване банкрутство являє собою нездатність боржника розрахуватися по своїх боргах перед позичальником у встановлений термін, а також відсутність можливості задовольнити вимоги бюджету та позабюджетних фондів. Згідно ФЗ про банкрутство оголосити про неспроможність може тільки арбітражний суд на підставі заяви кредиторів або сам позичальник. Банкрутом може бути тільки юридична особа або будь-яка організація, […]

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

При проведенні безготівкових розрахунків між підприємствами, фірмами та організаціями дуже часто виникає ситуація, коли необхідний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Перш ніж перейти до опису методик цього аналізу, слід розібратися з самими поняттями, які характеризуються даними категоріями.

Ситуаційний аналіз як найважливіший інструмент маркетингових досліджень на підприємстві

Як великі, так і дрібні підприємства, які ведуть господарську діяльність, часто стикаються з проблемою подолання різних кризових ситуацій, які періодично виникають на будь-якому виробництві. Уникнути цього неможливо, оскільки в умовах нестабільної економічної ситуації в країні будь-яка компанія змушена щодня боротися за свої позиції, знаходячи нові конкурентні переваги. Щоб максимально зменшити можливі труднощі на підприємстві в […]

STEP аналіз і його значення в розвитку компанії

Сьогодні у світі існує велика кількість методик, що дозволяють правильно спланувати маркетингову стратегію підприємства, як при виході на нові ринки збуту, так і при розширенні свого виробництва. Одним з найважливіших складових будь-якого маркетингового дослідження ринку є STEP-аналіз, завдяки якому здійснюється збір інформації про основні чинники зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на населення, його уподобання та […]

Калькулювання собівартості продукції – визначення та методи

Калькулювання собівартості продукції – це визначення всіх витрат по виробництву і продажу готової продукції та їх групування за статтями витрат. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції – дуже важлива частина економічної політики підприємства, що дозволяє з максимальною точністю визначити причини, що впливають на остаточну і проміжну собівартість одиниці виробленої продукції і, при необхідності, скорегувати їх. […]

Податок на прибуток 2011: ставка, пені та інші виплати.

Якщо звернутися до економічної теорії, то стане ясно, що податок на прибуток конкретного підприємства є прямим податком. Це означає, що він справляється з прибутку, яку отримує та чи інша компанія, фірма чи підприємство. Платять такий податок всі фірми, будь то російські чи зарубіжні, якщо вони ведуть бізнес на території Російської Федерації.

Аналіз організаційної структури підприємства: суть і необхідність

Організація є складною системою, яка включає в себе безліч взаємопов’язаних елементів різного ступеня важливості, впливу на організацію, ресурсоємності, продуктивності і так далі. Аналіз організаційної структури будь-якої фірми дозволяє скласти уявлення про те, яким чином діє ця організація, виявити слабкі місця в організаційній структурі і вжити заходів щодо їх усунення.

Особливості, що визначають облік вкладень у необоротні активи

Облікова політика підприємства – один з основних аспектів внутрішньої бухгалтерської діяльності. Грамотно вибудувана система обліку, за наявності кваліфікованої команди професіоналів, дозволяє значною мірою полегшити процес управління великим виробничим підприємством. Облік вкладень у необоротні активи являє собою своєрідний аналіз необоротних активів підприємства. Будь-які види капіталовкладень є предметом для численних дискусій. У загальному значенні внеобротние активи являють […]

Портфельний аналіз – в маркетингу під цим поняттям розуміють інструмент, що допомагає визначити господарський стан підприємства, виправданість тих чи інших вкладень у різні сфери діяльності. У результаті проведення аналізу, «згортаються» або зменшуються інвестиції в області, що не приносять прибутку, поновлюються або збільшуються вкладення в перспективні відділи фірми.