Архивы рубрики ‘Маркетинг’

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

При проведенні безготівкових розрахунків між підприємствами, фірмами та організаціями дуже часто виникає ситуація, коли необхідний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Перш ніж перейти до опису методик цього аналізу, слід розібратися з самими поняттями, які характеризуються даними категоріями.

Прострочена дебіторська заборгованість: відображення в бухгалтерському обліку.

Дебіторська заборгованість – це сума всіх платежів, належних тій чи іншій організації з боку інших суб’єктів господарювання або приватних осіб. Керівництво організації, і, зокрема, бухгалтерія повинні уважно стежити за станом розрахунків і намагатися своєчасно витребувати навіть невеликі борги, щоб непередбачені витрати не завдавали шкоди бюджету компанії. Якщо ж з моменту виникнення зобов’язання (заборгованості) пройшло три […]

Вартість чистих активів підприємства в умовах сучасного ринку

Існує кілька механізмів визначення фінансової стабільності підприємства або організації. Фахівці оперують даними інструментами та механізмами для того, щоб дати достовірну оцінку і незалежний погляд існуючий стан речей та перспективи розвитку. Вартість чистих активів, в даному випадку, – один з найважливіших інструментів, про які йде мова.

Ситуаційний аналіз як найважливіший інструмент маркетингових досліджень на підприємстві

Як великі, так і дрібні підприємства, які ведуть господарську діяльність, часто стикаються з проблемою подолання різних кризових ситуацій, які періодично виникають на будь-якому виробництві. Уникнути цього неможливо, оскільки в умовах нестабільної економічної ситуації в країні будь-яка компанія змушена щодня боротися за свої позиції, знаходячи нові конкурентні переваги. Щоб максимально зменшити можливі труднощі на підприємстві в […]

STEP аналіз і його значення в розвитку компанії

Сьогодні у світі існує велика кількість методик, що дозволяють правильно спланувати маркетингову стратегію підприємства, як при виході на нові ринки збуту, так і при розширенні свого виробництва. Одним з найважливіших складових будь-якого маркетингового дослідження ринку є STEP-аналіз, завдяки якому здійснюється збір інформації про основні чинники зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на населення, його уподобання та […]

Калькулювання собівартості продукції – визначення та методи

Калькулювання собівартості продукції – це визначення всіх витрат по виробництву і продажу готової продукції та їх групування за статтями витрат. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції – дуже важлива частина економічної політики підприємства, що дозволяє з максимальною точністю визначити причини, що впливають на остаточну і проміжну собівартість одиниці виробленої продукції і, при необхідності, скорегувати їх. […]

Податок на прибуток 2011: ставка, пені та інші виплати.

Якщо звернутися до економічної теорії, то стане ясно, що податок на прибуток конкретного підприємства є прямим податком. Це означає, що він справляється з прибутку, яку отримує та чи інша компанія, фірма чи підприємство. Платять такий податок всі фірми, будь то російські чи зарубіжні, якщо вони ведуть бізнес на території Російської Федерації.

Аналіз організаційної структури підприємства: суть і необхідність

Організація є складною системою, яка включає в себе безліч взаємопов’язаних елементів різного ступеня важливості, впливу на організацію, ресурсоємності, продуктивності і так далі. Аналіз організаційної структури будь-якої фірми дозволяє скласти уявлення про те, яким чином діє ця організація, виявити слабкі місця в організаційній структурі і вжити заходів щодо їх усунення.

Особливості, що визначають облік вкладень у необоротні активи

Облікова політика підприємства – один з основних аспектів внутрішньої бухгалтерської діяльності. Грамотно вибудувана система обліку, за наявності кваліфікованої команди професіоналів, дозволяє значною мірою полегшити процес управління великим виробничим підприємством. Облік вкладень у необоротні активи являє собою своєрідний аналіз необоротних активів підприємства. Будь-які види капіталовкладень є предметом для численних дискусій. У загальному значенні внеобротние активи являють […]

система маркетингових комунікацій

Добре налагоджена система маркетингових комунікацій організації є важливою умовою його функціонування в якості повноцінної господарської одиниці, а також впливає на успішне становище на ринку. Вплив комунікацій в постійно мінливих ринкових умовах, дуже важливо, тому що ринок насичується все більшою кількістю товарів. Крім того, споживачі бажають задовольняти свої зростаючі потреби, а методи конкурентної боротьби, змінюються в […]