Архивы рубрики ‘Маркетинг’

ФЗ “Про банкрутство”: основні положення

Неспроможність або так зване банкрутство являє собою нездатність боржника розрахуватися по своїх боргах перед позичальником у встановлений термін, а також відсутність можливості задовольнити вимоги бюджету та позабюджетних фондів. Згідно ФЗ про банкрутство оголосити про неспроможність може тільки арбітражний суд на підставі заяви кредиторів або сам позичальник. Банкрутом може бути тільки юридична особа або будь-яка організація, […]

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

При проведенні безготівкових розрахунків між підприємствами, фірмами та організаціями дуже часто виникає ситуація, коли необхідний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Перш ніж перейти до опису методик цього аналізу, слід розібратися з самими поняттями, які характеризуються даними категоріями.

Прострочена дебіторська заборгованість: відображення в бухгалтерському обліку.

Дебіторська заборгованість – це сума всіх платежів, належних тій чи іншій організації з боку інших суб’єктів господарювання або приватних осіб. Керівництво організації, і, зокрема, бухгалтерія повинні уважно стежити за станом розрахунків і намагатися своєчасно витребувати навіть невеликі борги, щоб непередбачені витрати не завдавали шкоди бюджету компанії. Якщо ж з моменту виникнення зобов’язання (заборгованості) пройшло три […]

Аналіз організаційної структури підприємства: суть і необхідність

Організація є складною системою, яка включає в себе безліч взаємопов’язаних елементів різного ступеня важливості, впливу на організацію, ресурсоємності, продуктивності і так далі. Аналіз організаційної структури будь-якої фірми дозволяє скласти уявлення про те, яким чином діє ця організація, виявити слабкі місця в організаційній структурі і вжити заходів щодо їх усунення.

Особливості, що визначають облік вкладень у необоротні активи

Облікова політика підприємства – один з основних аспектів внутрішньої бухгалтерської діяльності. Грамотно вибудувана система обліку, за наявності кваліфікованої команди професіоналів, дозволяє значною мірою полегшити процес управління великим виробничим підприємством. Облік вкладень у необоротні активи являє собою своєрідний аналіз необоротних активів підприємства. Будь-які види капіталовкладень є предметом для численних дискусій. У загальному значенні внеобротние активи являють […]

Ситуаційний аналіз як найважливіший інструмент маркетингових досліджень на підприємстві

Як великі, так і дрібні підприємства, які ведуть господарську діяльність, часто стикаються з проблемою подолання різних кризових ситуацій, які періодично виникають на будь-якому виробництві. Уникнути цього неможливо, оскільки в умовах нестабільної економічної ситуації в країні будь-яка компанія змушена щодня боротися за свої позиції, знаходячи нові конкурентні переваги. Щоб максимально зменшити можливі труднощі на підприємстві в […]

STEP аналіз і його значення в розвитку компанії

Сьогодні у світі існує велика кількість методик, що дозволяють правильно спланувати маркетингову стратегію підприємства, як при виході на нові ринки збуту, так і при розширенні свого виробництва. Одним з найважливіших складових будь-якого маркетингового дослідження ринку є STEP-аналіз, завдяки якому здійснюється збір інформації про основні чинники зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на населення, його уподобання та […]

Калькулювання собівартості продукції – визначення та методи

Калькулювання собівартості продукції – це визначення всіх витрат по виробництву і продажу готової продукції та їх групування за статтями витрат. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції – дуже важлива частина економічної політики підприємства, що дозволяє з максимальною точністю визначити причини, що впливають на остаточну і проміжну собівартість одиниці виробленої продукції і, при необхідності, скорегувати їх. […]

Податок на прибуток 2011: ставка, пені та інші виплати.

Якщо звернутися до економічної теорії, то стане ясно, що податок на прибуток конкретного підприємства є прямим податком. Це означає, що він справляється з прибутку, яку отримує та чи інша компанія, фірма чи підприємство. Платять такий податок всі фірми, будь то російські чи зарубіжні, якщо вони ведуть бізнес на території Російської Федерації.

Нематеріальні активи загрожують обвалити економіку

Поняття нематеріальні активи є одним з найскладніших для людей, початківців вивчати бухгалтерський облік. Спочатку яскраво виражене здивування викликає той факт, що на балансі підприємства тримається те, що фактично не існує. Однак з часом, в ході вивчення бухобліку, з цим терміном звикають, і він сприймається, як щось само собою зрозуміле.