Архивы рубрики ‘Маркетинг’

Друзів маркетинг: у якому випадку застосування цього методу виправдано?

Що робити, якщо покупці з першого погляду не злюбили вашу продукцію? Виявляється, відразу міняти назву або випускати нову лінію товарів зовсім не обов’язково, адже можна застосувати друзів маркетинг. Його методи спрямовані на те, щоб створити необхідний рівень попиту на товар серед потенційних споживачів. Допоможе конверсійний маркетинг і в тому випадку, якщо фірма тільки освоює новий […]

Портфельний аналіз – в маркетингу під цим поняттям розуміють інструмент, що допомагає визначити господарський стан підприємства, виправданість тих чи інших вкладень у різні сфери діяльності. У результаті проведення аналізу, «згортаються» або зменшуються інвестиції в області, що не приносять прибутку, поновлюються або збільшуються вкладення в перспективні відділи фірми.

Оборотні активи підприємства: структура і параметри оцінки

Одним з класичних процесів економіки є оборот капіталу. Він складається з двох етапів: – знаходження вартості предметів праці у складі запасів підприємства; – проходження нею стадій незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів.

Договір позики між фізичними особами, фізичними і юридичними.

Життєві ситуації бувають різні. У наш час, коли не вистачає грошової маси для проведення розрахунків, договір позики між фізичними особами доводить свою незамінність. Розвиток власного бізнесу, підвищення освіченості, поліпшення життєвого статусу – можна перерахувати багато ситуацій, коли терміново потрібні гроші. Протягом життя люди надають взаємну допомогу одна одній у вирішенні багатьох питань з різних причин. […]

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та види розрахунку

Згідно з численними джерелами, поняття дебіторської заборгованості характеризується сумою боргів, яку одні господарюючі суб’єкти зобов’язані виплатити іншим господарюючим суб’єктам за підсумками їх економічних взаємодій. Як правило, дані борги виникають в результаті продажів у кредит.

Відкладені податкові активи та їх облік

При необхідності зменшити величину податку, що підлягає сплаті в рамках поточного звітного періоду, використовуються відкладені податкові активи. Вони за великим рахунком, є частиною відкладеного податку. Сутність даної операції і значення у зв’язку з нею цих активів полягає в тому, що їх оплата в казну необов’язково повинна надходити до бюджету саме в даний момент, це можна […]

Кредиторська заборгованість – це фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню

Населення Західної Європи більшою мірою, ніж наші співвітчизники, знайоме з такою формою позики як кредит. Кредитна політика будь-якої держави свідчить про наявність всередині країни твердо стоять на ногах фінансово-кредитних інститутів, які сприяють підтримці балансу між потребами різних категорій громадян і попитом на продукцію вітчизняних підприємств.

Коефіцієнт критичної ліквідності як індикатор платоспроможності.

Щоб виробнича та інша діяльність була безупинна, кожне підприємство має бути платоспроможне і ліквідне. Як ви знаєте, ліквідність увазі здатність того чи іншого майна трансформуватися в грошову форму. Проте в розглянутому контексті ліквідність підприємства означає його здатність вчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Очевидно, що найбільший інтерес представляє можливість фірми повернути свої […]

Прострочена дебіторська заборгованість: відображення в бухгалтерському обліку.

Дебіторська заборгованість – це сума всіх платежів, належних тій чи іншій організації з боку інших суб’єктів господарювання або приватних осіб. Керівництво організації, і, зокрема, бухгалтерія повинні уважно стежити за станом розрахунків і намагатися своєчасно витребувати навіть невеликі борги, щоб непередбачені витрати не завдавали шкоди бюджету компанії. Якщо ж з моменту виникнення зобов’язання (заборгованості) пройшло три […]

Вартість чистих активів підприємства в умовах сучасного ринку

Існує кілька механізмів визначення фінансової стабільності підприємства або організації. Фахівці оперують даними інструментами та механізмами для того, щоб дати достовірну оцінку і незалежний погляд існуючий стан речей та перспективи розвитку. Вартість чистих активів, в даному випадку, – один з найважливіших інструментів, про які йде мова.