Архивы рубрики ‘Маркетинг’

Що таке піар? Створюємо собі популярність

Піар, або «public relations, PR», в перекладі на російську мову означає «відносини із громадськістю». Тобто це такі дії, які збуджують інтерес цільової аудиторії до вашого імені, продукту або послуги. Традиційним ви% D1? Траіваніем таких відносин є реклама в ЗМІ, куди нелегко потрапити, але існують і інші лазівки для набуття гучного імені і популярності вашого бізнесу, […]

Портфельний аналіз – в маркетингу під цим поняттям розуміють інструмент, що допомагає визначити господарський стан підприємства, виправданість тих чи інших вкладень у різні сфери діяльності. У результаті проведення аналізу, «згортаються» або зменшуються інвестиції в області, що не приносять прибутку, поновлюються або збільшуються вкладення в перспективні відділи фірми.

Оборотні активи підприємства: структура і параметри оцінки

Одним з класичних процесів економіки є оборот капіталу. Він складається з двох етапів: – знаходження вартості предметів праці у складі запасів підприємства; – проходження нею стадій незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів.

Кредиторська заборгованість – це фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню

Населення Західної Європи більшою мірою, ніж наші співвітчизники, знайоме з такою формою позики як кредит. Кредитна політика будь-якої держави свідчить про наявність всередині країни твердо стоять на ногах фінансово-кредитних інститутів, які сприяють підтримці балансу між потребами різних категорій громадян і попитом на продукцію вітчизняних підприємств.

Коефіцієнт критичної ліквідності як індикатор платоспроможності.

Щоб виробнича та інша діяльність була безупинна, кожне підприємство має бути платоспроможне і ліквідне. Як ви знаєте, ліквідність увазі здатність того чи іншого майна трансформуватися в грошову форму. Проте в розглянутому контексті ліквідність підприємства означає його здатність вчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Очевидно, що найбільший інтерес представляє можливість фірми повернути свої […]

Договір позики між фізичними особами, фізичними і юридичними.

Життєві ситуації бувають різні. У наш час, коли не вистачає грошової маси для проведення розрахунків, договір позики між фізичними особами доводить свою незамінність. Розвиток власного бізнесу, підвищення освіченості, поліпшення життєвого статусу – можна перерахувати багато ситуацій, коли терміново потрібні гроші. Протягом життя люди надають взаємну допомогу одна одній у вирішенні багатьох питань з різних причин. […]

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та види розрахунку

Згідно з численними джерелами, поняття дебіторської заборгованості характеризується сумою боргів, яку одні господарюючі суб’єкти зобов’язані виплатити іншим господарюючим суб’єктам за підсумками їх економічних взаємодій. Як правило, дані борги виникають в результаті продажів у кредит.

Відкладені податкові активи та їх облік

При необхідності зменшити величину податку, що підлягає сплаті в рамках поточного звітного періоду, використовуються відкладені податкові активи. Вони за великим рахунком, є частиною відкладеного податку. Сутність даної операції і значення у зв’язку з нею цих активів полягає в тому, що їх оплата в казну необов’язково повинна надходити до бюджету саме в даний момент, це можна […]

Вартість чистих активів підприємства в умовах сучасного ринку

Існує кілька механізмів визначення фінансової стабільності підприємства або організації. Фахівці оперують даними інструментами та механізмами для того, щоб дати достовірну оцінку і незалежний погляд існуючий стан речей та перспективи розвитку. Вартість чистих активів, в даному випадку, – один з найважливіших інструментів, про які йде мова.

Аналіз дебіторської заборгованості деяких компаній і її причини виникнення

Аналіз дебіторської заборгованості різних компаній, підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності свідчить, що вона не виникає сама по собі. Така заборгованість, зокрема, може виникати у випадках, коли компанією товар проданий або послуга надана, а оплата за цей товар або послугу вона не отримала.