Архивы рубрики ‘Маркетинг’

Що таке піар? Створюємо собі популярність

Піар, або «public relations, PR», в перекладі на російську мову означає «відносини із громадськістю». Тобто це такі дії, які збуджують інтерес цільової аудиторії до вашого імені, продукту або послуги. Традиційним ви% D1? Траіваніем таких відносин є реклама в ЗМІ, куди нелегко потрапити, але існують і інші лазівки для набуття гучного імені і популярності вашого бізнесу, […]

Портфельний аналіз – в маркетингу під цим поняттям розуміють інструмент, що допомагає визначити господарський стан підприємства, виправданість тих чи інших вкладень у різні сфери діяльності. У результаті проведення аналізу, «згортаються» або зменшуються інвестиції в області, що не приносять прибутку, поновлюються або збільшуються вкладення в перспективні відділи фірми.

Оборотні активи підприємства: структура і параметри оцінки

Одним з класичних процесів економіки є оборот капіталу. Він складається з двох етапів: – знаходження вартості предметів праці у складі запасів підприємства; – проходження нею стадій незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів.

Договір позики між фізичними особами, фізичними і юридичними.

Життєві ситуації бувають різні. У наш час, коли не вистачає грошової маси для проведення розрахунків, договір позики між фізичними особами доводить свою незамінність. Розвиток власного бізнесу, підвищення освіченості, поліпшення життєвого статусу – можна перерахувати багато ситуацій, коли терміново потрібні гроші. Протягом життя люди надають взаємну допомогу одна одній у вирішенні багатьох питань з різних причин. […]

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та види розрахунку

Згідно з численними джерелами, поняття дебіторської заборгованості характеризується сумою боргів, яку одні господарюючі суб’єкти зобов’язані виплатити іншим господарюючим суб’єктам за підсумками їх економічних взаємодій. Як правило, дані борги виникають в результаті продажів у кредит.

Відкладені податкові активи та їх облік

При необхідності зменшити величину податку, що підлягає сплаті в рамках поточного звітного періоду, використовуються відкладені податкові активи. Вони за великим рахунком, є частиною відкладеного податку. Сутність даної операції і значення у зв’язку з нею цих активів полягає в тому, що їх оплата в казну необов’язково повинна надходити до бюджету саме в даний момент, це можна […]

Кредиторська заборгованість – це фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню

Населення Західної Європи більшою мірою, ніж наші співвітчизники, знайоме з такою формою позики як кредит. Кредитна політика будь-якої держави свідчить про наявність всередині країни твердо стоять на ногах фінансово-кредитних інститутів, які сприяють підтримці балансу між потребами різних категорій громадян і попитом на продукцію вітчизняних підприємств.

Коефіцієнт критичної ліквідності як індикатор платоспроможності.

Щоб виробнича та інша діяльність була безупинна, кожне підприємство має бути платоспроможне і ліквідне. Як ви знаєте, ліквідність увазі здатність того чи іншого майна трансформуватися в грошову форму. Проте в розглянутому контексті ліквідність підприємства означає його здатність вчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Очевидно, що найбільший інтерес представляє можливість фірми повернути свої […]

ФЗ “Про банкрутство”: основні положення

Неспроможність або так зване банкрутство являє собою нездатність боржника розрахуватися по своїх боргах перед позичальником у встановлений термін, а також відсутність можливості задовольнити вимоги бюджету та позабюджетних фондів. Згідно ФЗ про банкрутство оголосити про неспроможність може тільки арбітражний суд на підставі заяви кредиторів або сам позичальник. Банкрутом може бути тільки юридична особа або будь-яка організація, […]

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

При проведенні безготівкових розрахунків між підприємствами, фірмами та організаціями дуже часто виникає ситуація, коли необхідний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Перш ніж перейти до опису методик цього аналізу, слід розібратися з самими поняттями, які характеризуються даними категоріями.