Архивы рубрики ‘Маркетинг’

Комплекс маркетингових комунікацій: брокерське обслуговування

У найзагальнішому вигляді, брокерське обслуговування являє собою комплекс маркетингових комунікацій і передбачає надання послуг з торгівлі цінними паперами та іншими активами, лістинг в торгових мережах, навчання та консультування з питань проведення операцій з ними, допомога з вибору стратегії торгів і формуванню ефективного портфеля акцій. При цьому акції та інші активи, що є власністю клієнта, за […]

Комплекс маркетингових комунікацій: брокерське обслуговування

У найзагальнішому вигляді, брокерське обслуговування являє собою комплекс маркетингових комунікацій і передбачає надання послуг з торгівлі цінними паперами та іншими активами, лістинг в торгових мережах, навчання та консультування з питань проведення операцій з ними, допомога з вибору стратегії торгів і формуванню ефективного портфеля акцій. При цьому акції та інші активи, що є власністю клієнта, за […]

Які засоби необоротні активи включають в себе і їх облік

Під активами розуміються всі об’єкти, що знаходиться на балансі підприємства. Їх облік ведеться на рахунках активу, в дебетової колонці. Тому про загальну вартість майна підприємства потрібно судити за дебетом активних рахунків. Активи бувають матеріальні, фінансові та нематеріальні. Існує і їх класифікація по відношенню до процесу виробництва. Тут розрізняють оборотні та необоротні активи, в залежності від […]

Які засоби необоротні активи включають в себе і їх облік

Під активами розуміються всі об’єкти, що знаходиться на балансі підприємства. Їх облік ведеться на рахунках активу, в дебетової колонці. Тому про загальну вартість майна підприємства потрібно судити за дебетом активних рахунків. Активи бувають матеріальні, фінансові та нематеріальні. Існує і їх класифікація по відношенню до процесу виробництва. Тут розрізняють оборотні та необоротні активи, в залежності від […]

Ознаки юридичної особи, поняття і функції.

Юридична особа – це не що інше, як організація, що має в господарському віданні, власності чи оперативному управлінні-яке відокремлене майно, а також за своїми зобов’язаннями цим майном відповідає. Така організація може від свого імені здійснювати і набувати особисті немайнові та майнові права, бути відповідачем та позивачем у суді, нести обов’язки. Юридичні особи мають самостійний кошторис […]

Інтегровані маркетингові комунікації

Інтегровані маркетингові комунікації являють собою концепцію планування маркетингових комунікацій, яка виходить з необхідності робити оцінку ролі окремих напрямів в загальній стратегії (реклами, ПІАРу, стимулювання збуту і т.д.), а також пошук найкращого поєднання, здатного забезпечити чіткість, послідовність і ефективність впливу комунікаційних програм за допомогою несуперечливого об’єднання окремих звернень.

Попит на товари. Передумови зростання і зниження.

Попит на товари – визначається потребою покупців в даній продукції за заданою ціною і наявністю його платоспроможності. Величина попиту (один з найбільш характерних показників) – це кількість продукції, яку споживачі готові купити за заданою ціною. Цей факт означає лише те, що у потенційних покупців є потреба в даному товарі і можливість його придбати, але це […]

Маркетингове середовище фірми.

Маркетинг знаходиться і функціонує в складній багатофакторної середовищі. Те, як реалізовані маркетингові стратегії або тактичні прийоми може бути не прийнято службами компанії, викликати неоднозначну реакцію ринку, а також не дуже відповідати різним макроекономічним тенденціям. Маркетингова служба будь-якої компанії повинна зібрати, якомога більше інформації про навколишнє фірму середовищі, щоб максимально ефективно впливати на неї.

Чисті активи. Порядок оцінки і розрахунку.

Економічна криза самим несприятливим чином відбився на фінансовому стані багатьох російських компаній, у результаті чого вартість чистих активів могла значно знизитися. Чисті активи – це балансова вартість усього майна підприємства за вирахуванням суми зобов’язань компанії. Вартість чистих активів можна розрахувати на підставі бухгалтерського балансу, відображається вона у фінансовому звіті про зміни капіталу. Розрахувати вартість чистих […]

Сутність брендингу та abc аналіз

Брендинг – це фірмовий стиль організації. Історія брендингу бере свої витоки в давнину. Існують твердження, що брендам налічується така ж кількість років, як і цивілізації. Грунтуючись на дослідження, наводяться докази того, що історія брендингу може бути відстежено до 2250 року до н.е. Варто відзначити, що російська історія брендингу значно коротший. Цим обгрунтовано те, що значна […]