Маркетингове середовище підприємстваМаркетингове середовище підприємства – це поєднання різноманітних суб’єктів і сил, які здійснюють свою діяльність за межами організації, і впливають на можливості керівництва та служби маркетингу встановлювати успішну взаємодію з потенційними клієнтами.

Будучи дуже мінливою, маркетингова середу підприємства істотно зачіпає життєдіяльність підприємства незалежно від сфери діяльності. Відбуваються зміни не можна назвати плавними або передбачуваними. Вони здатні подарувати великі несподіванки. Скажіть, хіба представники нафтових компаній, скажімо, в 70-х роках чекали кінця ери дешевих енергоресурсів в такій швидкоплинної перспективі? Чи багато хто керуючі корпорації очікували кінець бебі-буму і зміни правила роздрібної торгівлі? Які виробники автомобілів передбачали в осяжному майбутньому такий вплив на управлінські рішення споживачів?

У зв’язку з цим підприємства повинні уважно контролювати зміни середовища, застосовуючи для цього, як комплекс маркетингових досліджень, так і всі можливості отримання оперативної інформації.

Маркетингове середовище підприємства поділяється на внутрішню і зовнішню складову. Внутрішня середовище являє собою фактори, які безпосередньо впливають на результати діяльності організації, її потенціал з обслуговування клієнтів. Постачальники сировини, маркетингові агентства, клієнти, контактні аудиторії та конкуренти – це внутрішня складова маркетингового середовища.

Ні для кого, не є секретом, що мета підприємницької діяльності – одержання прибутку. У зв’язку з цим, завданням служби маркетингу є забезпечення виробництва тих товарів, які будуть привабливі з точки зору цільових покупців. Однак отримання стабільного прибутку також залежить і від діяльності інших підрозділів, від взаємодії з внутрішнім середовищем підприємства. Кожний з факторів внутрішнього середовища може істотно впливати на підприємство. Розглянемо деякі.

Постачальники – це організації, які забезпечують ресурсами для здійснення виробництва товарів, а також для надання послуг. Вони серйозно впливають на маркетингову діяльність. Наприклад, підвищення ціни на сировину, призведе до зростання цін на продукцію, а їх недостатня кількість порушить збут продукції на підприємстві.

Конкуренти роблять дуже важливий вплив на маркетингові дії організації. Вони змушують підприємство здійснювати моніторинг дій конкурентів і своєчасно приймати маркетингові заходи для підтримки конкурентного положення на ринку.

До зовнішнього середовища відносяться більш широкі фактори, які впливають на внутрішнє середовище. До них відносяться фактори природного, демографічного, політичного, економічного, технічного та культурного характеру.

Наприклад, демографічна середу істотно впливає на всі бізнес-процеси підприємства. Демографічних факторів відносяться:

– зростання населення;

– рівень народжуваності;

– вік населення;

– склад сім’ї;

– міграція населення;

– рівень освіти населення;

– зайнятість населення тощо

Цілком очевидно, що в сьогоднішніх умовах благополуччя підприємства залежить не тільки від конкурентного протистояння маркетингових стратегій, які застосовуються різними організаціями, зокрема, від політики збуту продукції на підприємстві. Успішність роботи підприємства залежить також від подій, які відбуваються в сфері маркетингу. Маркетингове середовище підприємства складається із сукупності неконтрольованих факторів, враховуючи які, потрібно здійснювати комплекс маркетингових заходів.


Залишити коментар