У яких випадках складаються бухгалтерська довідка та бухгалтерська довідка-розрахунок?

Бухгалтерська робота пов’язана з цифрами, розрахунками, обчисленнями. Всі ці операції виконує людина, і ніхто не застрахований від помилок. Виявлені помилки необхідно виправляти. Коригування неправильних підрахунків повинна супроводжуватися документом – бухгалтерською довідкою. Кожен бухгалтер зобов’язаний знати, як її скласти. У довідці необхідно вказати причини виникнення помилки і спосіб її виправлення в бухгалтерському та податковому обліку. Робиться це для того, щоб по закінченні часу не забути, з якої причини були зроблені виправлення.

Як складається бухгалтерська довідка?

Бухгалтерський облік заснований на документальному підтвердженні всіх господарських операцій. Крім того, документи підлягають реєстрації в якості первинних. Податковий кодекс бухгалтерську довідку зараховує до первинного документа. У такого документа не існує спеціально розробленої форми, тому бухгалтерська довідка може бути складена довільно. Зміст кожної з них, залежно від операції – індивідуально. Проте в кожній довідці є обов’язковою наступна інформація:

1. Найменування організації, складовою документ.

2. Зміст (бухгалтерська довідка або довідка-розрахунок).

3. Дата складання.

4. Зміст операції.

5. Обсяг операції і одиниця виміру.

6. Посада осіб, відповідальних за операцію, і правильність оформлення.

7. Підписи зазначених осіб.

Виправлення помилки вважається господарською операцією. У зв’язку з цим має бути підстава для внесення запису про операцію у вигляді виправлення помилки в облікові регістри. Цією підставою і є первинний документ – бухгалтерська довідка. Вона підлягає зберіганню з усіма первинними документами, з тим регістром, в якому і були зроблені виправлення. Термін зберігання документа пов’язані з терміном зберігання регістра обліку, в який були внесені коректування.

Слід знати, що бухгалтерська довідка оформляється не тільки з метою виправлення помилок, але в інших випадках: при постановці на облік основних засобів і нематеріальних активів, амортизаційних розрахунках. У бухгалтерському обліку всі коригування робляться в період виявлення помилок. У податковому ж обліку помилки, пов’язані з минулим звітним періодам, виправляються в період їх вчинення. У деяких випадках, якщо період, коли була допущена помилка, неможливо визначити, виправленню підлягають податкові зобов’язання звітного часу, в якому вона була виявлена.

Бухгалтерська довідка-розрахунок

Даний документ потрібен у разі необхідності фіксування сум, відповідальність за які несе бухгалтер. Операція застосовується, наприклад, при роздільному обліку оподатковуваних і неоподатковуваних податком на додану вартість (ПДВ) операцій. У цьому варіанті потрібно виконати розрахунок оподатковуваної і неоподатковуваної виручки, від якої залежать суми ПДВ.

Для підтвердження розрахунку існують і інші ситуації, коли потрібно бухгалтерська довідка. Приклад їх може бути такий: розрахунок суми відсотків за позиками (отриманими і виданими) із зазначенням у довідці реквізитів договору позики, суми, процентної ставки, строку договору.

Крім цього, довідка-розрахунок може використовуватися при розрахунку суми посібників з тимчасової непрацездатності та додаватися до лікарняним листком.

Бухгалтерська довідка допомагає фіксувати різні випадки, розрахунки, служить підтвердженням позиції у спорі з податковими органами. Її складання не займає багато часу. Слід пам’ятати, що відсутність бухгалтерської довідки вважається великим порушенням правил ведення звітності доходів і витрат. Щоб уникнути негативних наслідків під час щорічної інвентаризації, обов’язково слід перевірити наявність всіх бухгалтерських довідок. В іншому випадку може бути накладено штраф.

2019-04-20T20:38:03+00:00мая 17, 2013|