Витрати виробництва та їх видиКожній фірмі хочеться, щоб відкрите нею справа приносила максимум прибутку. Зробити це не завжди легко, так як будь-яка реальна можливість завжди обмежується попитом на продукцію, що випускається і витратами виробництва. Основним обмежувачем доходу є все-таки витрати. У свою чергу вони ж впливають на кількість пропозицій. Саме тому, фірма, розглядаючи перспективи на майбутнє, повинна обов’язково проводити аналіз тих витрат, які вже мали місце.

Витрати виробництва та їх види – це витрати, з якими доведеться зіткнутися в процесі діяльності кожному виробництву, незалежно від вкладених грошей та обсягів виробництва. Витрати ці, складаються з матеріальних витрат, витрат на просування і збут товару, оплату відсотків за кредит, витрати на оплату праці робітників і оплату інших додаткових витрат.

Умовно всі витрати виробництва поділяються на «осадові» та актуальні. У першому випадку говорять про ті витрати, які вже остаточно покинули виробництва і вже ніколи не повернуться. «Осадові» витрати вже не беруть до уваги при прийнятті нових рішень (розгляді варінтов подальшого розвитку виробництва), а облік їх відносять в основному до різних страхових випадках, наприклад, списання безнадійних боргів.
Якщо говорити про актуальні витратах, то вони в свою чергу діляться на явні і неявні. Явні – це витрати, пов’язані з грошовими витратами на купівлю необхідного обладнання, сировину, виплату заробітної плати, оренду приміщення і т.д. Неявні – це так звані одноразові витрати, наприклад, витрати, пов’язані з виготовленням яскравої вивіски, яка буде привертати увагу до фірми.

Витрати виробництва та їх види поділяють на постійні та змінні. Постійні витрати виробництва – це витрати, які завжди залишаються незмінними, незалежно від зменшення та збільшення обсягів виробництва. Сюди відноситься оплата оренди приміщення, оплата праці робітникам, страхові внески, витрати на обладнання і т.п. Постійні витрати можна розділити на стартові і залишкові. Стартові – це ті витрати, які виникають з початком виробництва і реалізацією товару. Залишкові – це ті витрати, які продовжує нести фірма чи підприємство навіть незважаючи на те, що виробництво або реалізація товару було зупинено на невизначений час.

Змінні витрати, навпаки, повністю залежать від обсягів виробництва. В основному вони пов’язані з витратами на купівлю необхідної сировини і робочої сили. Розрізняють три типи змінних витрат – пропорційні (змінюються в тій же пропорції, що і виробництво, реалізація), прогресивні (змінюються в істотно більшій пропорції, ніж виробництво і реалізація), дегресивним (змінюються в набагато меншій пропорції, ніж реалізація і виробництво). Якщо витрати виробництва та їх види являють собою витрати якого конкретного господарського об’єкта, то громадські витримки – це витрати матеріалізованої праці і всього живого, які відображаються у вартості виготовленої продукції. Постійні і змінні витрати виробництва в сумі дають загальні витрати.

Таким чином, можна сміливо заявити про те, що витрати виробництва та їх види являють собою внутрішню оцінку всіх тих витрат, які фірма робить для того, щоб відволікти від альтернативного застосування потрібні її фактори трансформації. Такі витрати можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Зовнішньої називається оцінка тих витрат, які є платежами постачальникам праці. Внутрішні, або неоплачувані, витрати – це витрати, пов’язані з втраченими можливостями більш раціонального використання придбаного економічного ресурсу.


Залишити коментар