Розглянемо, які бувають види управлінських рішень у менеджментіКожен з нас приймає протягом дня кілька, а то й десятки рішень. Скільки таких рішень приймається за все життя підрахувати складно. Аналогічна ситуація складається і в середовищі менеджменту, проте на відміну від буденного життя такі рішення вимагають ретельного обмірковування, так як вони припускають серйозні і відповідальні відповіді, і при неправильному вирішенні поставленого завдання можуть постраждати не тільки відповідальна за приємний рішення особа, а й інші співробітники підприємства або організації. Саме тому успішним менеджером вважається людина який здатний приять правильні і швидкі рішення.

Для того що б процес прийняття рішень був більш успішним їх розділили на кілька видів.

Види управлінських рішень в менеджменті, для початку перерахуємо управлінські рішення у вигляді етапів або стадій їх прийняття.

перше, необхідно виробити мета заради якої необхідно прийняти рішення, після чого вивчити і вибрати критерії за допомогою яких можна обгрунтувати ефективність і наслідки даних рішень. Після цього приходить час розглянути всі можливі варіанти рішень, вибрати з них остаточне і правильно його сформулювати. І вже після цього відбувається сам процес прийняття. І подальше доведення його до виконавців.

Крім цього види управлінських рішень у менеджменті можна класифікувати за різними ознаками. Але при цьому головним критерієм при цьому є умови, при яких відбувається прийняття рішення. Найчастіше рішення можуть прийматися в обстановці невизначеності і ризику. Такі рішення представляють окремі види рішень у менеджменті, і вони мають свої нюанси, тому що найчастіше рішення потрібно прийняти дуже швидко і відповідальність за такі рішення просто колосальна. А ось рішення які приймаються в спокійній обстановці визначеності дозволяють виробити кілька варіантів і потім вибрати кращий з них.

Крім цього види управлінських рішень у менеджменті можна розділити і за такими критеріями як термін дії рішення (довго, середньо та короткострокові); за частотою прийняття (випадкові, одноразові, повторювані); за охопленням співробітників (загальні стосуються всіх, або вузьконаправлені для визначеного кола осіб); за формою підготовки (групові, колективні або одиночні (одноосібні) рішення); по складності (складні і прості); по жорсткості регламентації (алгоритмічні, контурні, структуровані).

Певний інтерес викликає класифікація рішень, що використовує моделі прийняття рішень у менеджменті дані такими світилами як Ф.Хе-Дору, М. Альберт, ММесконом. За їх моделям можна виділити інтуїтивні рішення, раціональні та організаційні.

Всі перераховані види управлінських рішень у менеджменті розрізняються за алгоритмом процесу прийняття такого рішення, тобто чим керувався людина або група людей при прийнятті рішення.

Хотілося б зупинитися на організаційному рішенні, так як воно ще підрозділяється на два підвиди: запрограмовані і незапрограмовані. По суті, організаційні рішення визначаються посадою керівника, який приймає рішення.
При цьому в запрограмованому рішенні кількість можливих варіантів вирішення обмежена, якимись рамками (посадовими обов’язками і т.д.), відповідно, що в незапрограмованого варіанті рішення може мати безліч альтернативних варіантів і керівник вільний вибирати найбільш йому відповідний.

Хоча на практиці такі рішення не завжди мають чіткий поділ на програмовані і непрограмовані. Дуже часто процес прийняття рішень взаємопов’язаний з процесом управління організацією.


Залишити коментар