Рівноважна ціна

Сутність рівноваги на ринку полягає в тому, що в такому стані цей ринок можна вважати збалансованим, тобто ні покупці, ні продавці не мають зі свого боку бажання порушувати існуючу рівновагу. Рівноважна ціна – це точка, в якій інтереси сторін будуть збігатися. Іншими словами рівновага – це ситуація, коли при конкретній ціні попит дорівнює пропозиції.

Безсумнівно, економічні величини, які надають вплив на вартість тих чи інших товарів, у процесі господарської діяльності безперервно змінюються. З цієї причини рівноважна ціна в динаміці може зустрічатися тільки в рідкісних випадках і досягається тільки на нетривалий період часу. Причинами таких змін може стати зміна доходів, впровадження нових технологій, зміни в смаках, моді, зростання або зниження цін на різні фактори виробництва. Якщо ці величини починають змінюватися, відбувається зміщення кривих пропозиції і попиту вліво або вправо, відповідно змінюються ринкове рівновагу і рівноважна ціна.

Функції рівноважної ціни

· Інформаційна.

· Розподільна.

· Балансуюча.

· Стимулююча.

· нормується.

Стабільність рівноваги

Ринок, виведений з рівноваги, може через деякий час повернутися в цей стан або ж не повертатися. Тут ми стикаємося з проблемою стабільності або стійкості рівноваги.

Стабільність рівноваги – це здатність ринку знову повертатися до стану рівноваги під впливом лише внутрішніх чинників. У тому випадку, якщо рівновага на ринку є стійким, тоді додаткове регулювання не є обов’язковим, тобто ринок здатний самостійно підтримувати збалансованість. А в тому випадку, якщо даний ринок не має властивість стабільності, тоді його регулювання стає необхідним.

Основними засобами впливу держави на ринок є: субсидії, податки, фіксовані ціни або фіксовані обсяги виробництва товарів. Найбільш м’яким і доцільним способом регулювання ринкового механізму є оподаткування. Податки не міняють умов протікань ринкових процесів, не перешкоджають свободі дій суб’єктів ринку.

Відхилення від рівноважної ціни

Можлива або точна рівноважна ціна, або відхилення від стану рівноваги. Ринкова рівновага існує в тому випадку, коли вже немає можливостей для зміни кількості продаваних товарів або ринкової ціни.

Ринкова ціна встановлюється на ринку автоматично. Даний процес був названий А. Смітом механізмом “невидимої руки”. Збільшення ціни попиту в порівнянні з ціною пропозиції сприятиме перерозподілу тих чи інших ресурсів на користь ринків з більш платоспроможним попитом.

Завищена ціна може бути свідченням відносної рідкості благ, що спонукає виробників до розширення виробництва та задоволенню потреб покупців. Оскільки рівноважна ціна може значно перевищувати витрати виробників, у яких витрати нижче середнього по ринку, то такий стан сприятиме перерозподілу ресурсів до кращих виробникам, що підвищить в цілому ефективність економіки.

Однак споживачі не завжди залишаються задоволеними усталеними рівноважними цінами. Громадське невдоволення утворює грунт для активного державного втручання в процеси ціноутворення.

На практиці втручання держави, як вже було зазначено, може виливатися у встановлення мінімальних або максимальних цін. Якщо мінімальна ціна, яка була встановлена державою, буде нижче рівноважної, виникає дефіцит, а якщо мінімум вище, ніж рівноважна ціна, утворюється надлишок товару.

2019-04-23T20:22:47+00:00июля 30, 2013|