Принципи управління в менеджменті, їх класифікація та підходиРозглянемо детальніше принципи управління в менеджменті. Як вже зазначалося, вони бувають двох видів загальні та приватні.

Принципи управління в менеджменті загального типу на увазі універсальний характер і поширюють свій вплив практично на всі галузі економіки і сфери управління в ній. Такими загальними принципами можна вважати наступні категорії: планомірність, цілеспрямованість, стимулювання, дисципліна, компетентність, ієрархічність.

Що стосується приватних принципів то вони, як правило, мають локальний характер і займаються регулюванням окремих управлінських процесів, в якійсь окремій галузі або окремому підприємстві. Дані принципи виробляє кожне підприємство або галузь самостійно, відповідно з необхідністю або усталеними традиціями, культурою або вимогами.

Як і всяка діяльність, менеджмент так само схильний підпорядкування законів, які визначають різні кордони і обмеження. Принципи управління в менеджменті так само повинні підкорятися законам і обмеженням, які вони пред’являють.

Самі принципи не рідко і визначають деякі критерії та вимоги для управління організацією, вони можуть описувати яким повинен бути керівник підприємства, і допомагають створити якусь базу для ефективного управління.

При цьому окремо взятий керівник не зобов’язаний прямо і точно слідувати принципам управління, в ідеалі керівник сам повинен їх сформувати, самостійно грунтуючись на основних позиціях таких принципів сформульованих відомими вченими в даній області. Але найчастіше керівники беруть за основу, якісь принципи і просто підганяють їх під свої потреби виходячи з необхідності і обстановки, крім загальних принципів які єдині для всіх з невеликими змінами.

Прикладом одного із загальних принципів можна вважати принцип компетентності. І він працює для всіх керівників, так як недосвідчена (некомпетентний) керівник не зможе ефективно управляти підприємством.

Приватні принципи не повинні за своєю суттю суперечити загальним. Як вже говорилося вище, для приватних принципів, кожна організація як об’єкт управління менеджмент розглядається окремо. І саме дані принципи управління в менеджменті дозволяють проявити всю винахідливість і кмітливість керівника. У результаті при аналізі приватних принципів можна судити про характеристиці менеджменту на підприємстві, всієї галузі або керівника.

Класифікація методів управління в менеджменті не рідко дає грунт для розробки приватних принципів.

Розглянемо такі основні принципи управління в менеджменті як планомірність і цілеспрямованість, дисципліна і стимулювання, всі перераховані принципи можуть відрізнятися залежно від країни (нації). Приміром, підходи в Японії до дисциплінарного принципом в корені відрізняється від поглядів на даний принцип серед інших країн. Основна відмінність даного принципу полягає не в тому, що підлеглий просто не може, не підкориться керівнику, немає, істотна відмінність полягає в тому що в японському варіанті керівник і підлеглий працюють, використовуючи методи добровільного виконання, а не нав’язування як в американській моделі менеджменту. Такі різні підходи вказують на те що не дивлячись на те що загальні принципи єдині для всіх виконаються вони можуть зовсім по-різному, з урахуванням менталітету народу і культурних історичних традицій склалися в суспільстві. Якщо в Японії сповідаються принципи Східної ідеології, то США ставить понад усе незалежність людини як особистості, що породжує часто спалаху непокори в середовищі менеджменту. Причому для США це не вважається поганим показником підприємства або організації.


Залишити коментар