Політика ціноутворення та її роль в маркетинговій стратегії Нижегородської областіВисокий потенціал російських регіонів сприяє збільшенню числа закордонних інвестиційних компаній, що бажають розвивати ділові відносини з регіональним бізнесом, для якого співпраця може стати ефективним каталізатором зростання. Регіони мають можливість самостійно проводити соціально-економічну політику. Способами вирішення поставлених завдань є такі інструменти територіального маркетингу, така політика ціноутворення в маркетингу, які здатні вирішити завдання з інвестиційної (комерційної) і туристської привабливості регіону і, перш за все:

– адміністративні, політичні, соціально-економічні, фінансові ресурси;

– ресурси, спрямовані на формування позитивного іміджу регіону: регіональні та закордонні виставки-ярмарку, рекламні акції, інформаційні буклети, листівки, розміщення інформації в інтернеті, і інше;

– ресурси, спрямовані на розвиток ділової і культурної життєдіяльності регіону, а також на розвиток інфраструктури.

Розробка сучасних концепцій регіонального маркетингу, грамотна політика ціноутворення в цьому сегменті економічної діяльності, є затребуваною сьогодні завданням для забезпечення економічного зростання регіонів. Наприклад, Нижегородська область, володіючи одним з найсприятливіших на території Росії інвестиційним кліматом, є найбільш вдалим прикладом регіону з величезним туристичним та інвестиційним потенціалом.

Відповідно до прийнятої Програми розвитку регіону до 2020 року, визначено пріоритетні галузі промислового розвитку регіону: автомобілебудування, інформаційні технології, хімія і нафтохімія, авіаційна і металургійна промисловість, будівельні матеріали та туризм. У регіоні розроблено унікальний адміністративний механізм супроводу інвестиційних проектів, націлений, передусім на мінімізацію бюрократичних витрат і надання різних преференцій реалізаторам інвестиційних проектів.

Упродовж останніх років у регіоні спостерігається високий зростання зарубіжних інвестицій. Якщо в 2007 році сума іноземних інвестицій склала 469 млн. доларів США, то в 2011 році вона досягла вже близько 710,2 млн. доларів США. Надалі прогнозується стабілізація щорічних темпів зростання іноземних інвестицій на рівні 115% річних, що дозволить забезпечити стратегічне планування у цій галузі економіки, оперативно визначати, яка політика ціноутворення найбільш ефективна при здійсненні того чи іншого інвестпроекту.

Нижньогородська область представляє собою один з найбільших промислових регіонів Росії.

За обсягом ВВП регіон займає 7 місце в Росії, причому в її господарюючою структурі домінують переробні галузі. На добувну промисловості припадає не більше 1,7%. Промисловість області налічує більше 650 тисяч підприємств з більш ніж 700 тисячами чоловік працюючих, або 62% від загальної чисельності зайнятих. Своєрідністю регіону, є високий рівень розвитку машинобудівного комплексу (43,6% ВВП регіону), металургії (16,7%), нафтохімії (6,9%), ПЕК (9,7%), харчової промисловості (9,7%) , лісового комплексу (4,4%), а також підприємств оборонної промисловості з відповідним науково – дослідним комплексом.

Науково-технічний сектор представлений більш ніж 100 різнорівневими науковими організаціями, від академічних інститутів до конструкторських бюро заводів і фабрик регіону.
Науковий підхід до організації виробництва дозволяє більш грамотно планувати, яка політика ціноутворення на підприємстві найбільш прибуткова у динамічно мінливій кон’юнктурі ринку. У системі освіти області навчаються понад 200 тисяч студентів, у тому числі фахівці з економічних спеціальностей. Сучасні підходи до навчання, ліберальна політика ціноутворення у сфері освіти, роблять регіон практично самодостатнім у питанні забезпечення фахівцями всіх рівнів для різних галузей економіки регіону.

Нижньогородська область і зокрема Нижній Новгород в радянський період був «закритої» територією для в’їзду зарубіжних гостей. Внаслідок цього сьогодні Нижегородський регіон маловідомий потенційним контрагентами і не має стійкого іміджу за кордоном. Але величезний регіональний потенціал, грамотно розроблена маркетингова стратегія і політика ціноутворення в цій сфері, рекламні компанії, за наявності фінансування, щирого інтересу та ініціативи, з боку господарюючих суб’єктів, безумовно, в змозі забезпечити інвестиційну привабливість регіону.


Залишити коментар