Архивы рубрики ‘Бізнес’

Рентабельність основних фондів – показник ефективності їх використання

Основна діяльність того чи іншого підприємства в загальному випадку являє собою трудовий процес, що складається в певному впливі на предмет праці за допомогою засобів праці. У масштабах всього підприємства дане майно формує виробничі фонди. Зрозуміло, що використовувати дане майно необхідно якомога більш ефективно. Оцінити рівень цієї ефективності можна за допомогою показників, що характеризують рентабельність фондів.

Рентабельність виробничих фондів – показник ефективності виробництва

Будь трудова діяльність характеризується тим, що за допомогою засобів праці виробляється той чи інший вплив на предмет праці. Стосовно до виробничої діяльності підприємства сукупність засобів і предметів праці являє собою величину виробничих фондів. Це саме та частина майна, яка безпосередньо задіяна у виробництві. Ця причина обумовлює особливу важливість визначення ступеня ефективності використання даної частини активів.

Визначаємо рентабельність витрат для оцінки ефективності виробництва

Кожне підприємство, існує на ринку, унікально. Одним з показників цього є той факт, що всі організації в різній мірі ефективні, і навіть якщо вони отримують однакову прибуток, це не означає того, що вони в рівній мірі є ефективними і прибутковими. Більш об’єктивно судити про це можна, грунтуючись на аналізі рентабельності, тобто відносного рівня прибутковості. Погодьтеся, […]

Що відноситься до факторів виробництва? Конкурентоспроможність!

Дослідження питання, що відноситься до факторів виробництва, належить до, свого роду, священним коровам економічної теорії, яка розглядає їх як ресурси, які так чи інакше залучаються для виробничої діяльності. Традиційно поняття факторів виробництва включало в себе такі складові, як праця, земля і капітал. У другій половині ХХ століття до цих складових додалася ще й інформація. Деякі […]

Основне виробництво в системі сучасного господарюючого суб’єкта

Перш ніж аналізувати структуру виробництва, слід обмовитися, класифікація виробництва традиційно здійснюється на основі розуміння того, який продукт, в кінцевому підсумку, є результатом цього виробництва. Виходячи з даної умови аналізу, всі виробничі процеси класифікуються як основне і допоміжне виробництво, а також додатково виділяється такий компонент як обслуговуюче виробництво.

Ринки факторів виробництва в умовах економічної конкуренції

Сучасний конкурентний ринок різноманітний і містить в собі як інституалізувати фактори, так і фактори, дія яких не вкладається в схеми й описи його функціонування. Перш за все, слід відзначити, що ринки факторів виробництва – це такі елементи економічної діяльності, на яких головними предметами операцій є капітал, інтелектуальний потенціал, знання, земля і корисні копалини, підприємницьке мистецтво […]

Загальна рентабельність підприємства

З метою визначення ступеня ефективності підприємства необхідно вдатися до розрахунку певних показників. Як правило вони визначають відносний рівень прибутковості і називаються показниками рентабельності. Не існує такого показника, яким характеризувалася б загальна рентабельність підприємства. Це пов’язано з тим, що діяльність фірми багатогранна і кожен з цих показників окремо характеризує ефективність використання того чи іншого ресурсу.

Конкурентоспроможність підприємства та аналіз витрат на виробництво

Конкурентоспроможність, як поняття виникло в процесі конкуренції підприємств на товарних ринках, а також ринках виробничих, інтелектуальних та інформаційних ресурсів. Слід мати на увазі, що при аналізі її слід розглядати як параметр, який враховує факторний аналіз витрат на виробництво. При цьому головною метою участі товаровиробника в ринковій конкуренції є задоволення потреб покупця і отримання максимального прибутку, […]

Правила перевезення небезпечних вантажів слід неухильно дотримуватися

Правила перевезення небезпечних вантажів були затверджені в серпні 1995 року Наказом Мінтрансу РФ № 73. Вони є обов’язковими для організацій усіх форм власності, в тому числі і для індивідуальних підприємців. Ці правила дозволяють зробити транспортування небезпечного вантажу автомобілями максимально безпечною, а крім того визначають права, обов’язки і взаємовідносини між всіма учасниками, які задіяні в доставці.

Коефіцієнт поточної ліквідності, методика його розрахунку, а також інші показники ліквідності.

У багатьох галузях економіки використовується таке поняття як ліквідність. У найбільш загальному сенсі вона полягає в тому, наскільки швидко різне майно може придбати грошову форму, зберігаючи при цьому свою первісну вартість. Таким чином, чим швидше за якесь майно можна отримати гроші так, щоб не довелося занижувати його вартість, тим більш ліквідним воно є. Однак, якщо […]