Архивы рубрики ‘Бізнес’

Рентабельність інвестицій інноваційного проекту

Як відомо, рентабельність є узагальненим параметром загальної ефективності економічної діяльності. Особливо важливий цей показник, коли мова йде про інвестиційну діяльність у сфері інноваційного розвитку. У цьому випадку рентабельність інвестицій показує величину отриманого прибутку на одиницю інвестиційного вкладення.

Як рентабельність виробництва показує якість інноваційної діяльності

Рентабельність – це універсальний відносний параметр, який характеризує ступінь ефективності виробничої, комерційної або іншої економічної діяльності, в тому числі і в сфері використання природних ресурсів. У найзагальнішому вигляді рентабельність виробництва показує той обсяг прибутку, який суб’єкт господарювання може отримати або отримав у розрахунку на одну одиницю величини капіталу. При цьому в розрахунок приймається вартість всіх […]

Оцінюємо ефективність фірми через рентабельність оборотних активів та інші показники

Мабуть, якщо запитати будь-якої людини про те, який показник він міг би назвати в якості головного індикатора ефективності роботи тієї чи іншої фірми, цим показником опинилася б прибуток. Це зрозуміло, адже прибутковість багато в чому визначає те, чи буде підприємство взагалі існувати в майбутньому. Проте різні організації можуть бути по-різному прибуткові, але їх все одно […]

Анрі Файоль: принципи управління

Анрі Файоль, гірничий інженер за освітою і практичної діяльності, увійшов в історію світової економічної науки як основоположник класичної школи сучасного менеджменту. Знамениті принципи Файоля на сьогоднішній день стали основоположним орієнтиром у плануванні та практичної організації управління будь-якої компанії, що працює в умовах ринкової економіки. Будучи директором гірничорудної компанії, він в 1916 році опублікував роботу, в […]

Рентабельність власних коштів допоможе оцінити ефективність компанії.

Найважливішими індикаторами того, наскільки ефективно працює підприємство, є показники рентабельності. Рентабельність організації визначається не якимось одним коефіцієнтом, але цілої їх сукупністю. Це пов’язано з тим, що діяльність підприємства різноманітна, її можна описувати з різних точок зору, а при її веденні використовуються різні за своїм характером ресурси. Висвітлити всі показники практично неможливо, тому розглянемо буквально пару […]

Оцінка ліквідності балансу як один з методів фінансового аналізу

Діяльність будь-якого підприємства є досить багатогранним процесом і складається не тільки з виробництва, але і з збуту, і з організації фінансування, і з інших складових. У цьому зв’язку аналіз діяльності підприємства повинен також бути багатогранним. Більше того, це стосується і аналізу фінансової ситуації. Описати всі аспекти даного виду аналізу буде вельми проблематично, тому більш детально […]

Як визначити рентабельність основної діяльності та інші показники ефективності?

Мабуть, важко буде знайти таке підприємство, яке не було організовано з метою отримання найбільшого прибутку. Проте далеко не кожне з них насправді цей прибуток приносить. Якщо підприємство є збитковим, то однозначно можна судити про те, що воно є неефективним. А як бути, якщо організація прибуткова? Чи достатньо прибутку вона приносить, або можна більше? А може, […]

Рентабельність власного капіталу показує, чому потрібно приділити увагу при веденні бізнесу

У сучасних компаніях при аналізі ефективності роботи, зазвичай використовують показники рентабельності. Існує чотири види коефіцієнтів рентабельності. Основні з них будуть розглянуті в даній статті. Рентабельність власного капіталу показує успіх даної компанії при здатності її акціонерного капіталу або ж її нездатності створювати достатній рівень прибутку. Також цю рентабельність називають акціонерної, що яскраво відображає її властивості при […]

Як провести аналіз прибутку і рентабельності підприємства?

Ефективність діяльності підприємства можна визначати як в абсолютних показниках, так і у відносних. Абсолютним показником ефективності, без жодного сумніву, є прибуток, а оцінити її відносний розмір можна шляхом розрахунку показників рентабельності. Для вивчення ефективності фірми і формулювання будь-яких управлінських рішень, швидше за все, виявиться недостатнім просто розрахувати ці показники. Більш істотних результатів можна домогтися, якщо […]

Як розрахувати і проаналізувати рентабельність реалізованої продукції?

У процесі своєї діяльності більшість підприємств виробляє той чи інший вид продукції. Звичайно, організація може виконувати роботи або ж надавати послуги, але суті це не змінює. Працівники підприємства використовують певну сировину, матеріали або щось подібне, здійснюють з ними певні дії, в результаті чого і виходить ця сама продукція. Потім її необхідно продати, щоб повернути витрати […]