Архивы рубрики ‘Бізнес’

Методи управління підприємством: конкретно-економічний підхід

Серед проблем аналізу перехідної економіки одне з центральних місць займають проблеми трансформації методів корпоративного управління відносин власності. По суті, саме перерозподіл і чітке закріплення прав власності та методи управління підприємством в свій час були проголошені однією з основних цілей економічних реформ у країнах колишнього СРСР. Переслідуючи цю мету, національні уряди здійснили і здійснюють масштабні приватизаційні […]

Розробка і прийняття управлінських рішень – важливий аспект менеджменту

Розробка і прийняття управлінських рішень показує результат діяльності менеджменту. Це основа управління. Підготовка і прийняття рішення – це творчий процес у діяльності менеджера будь-якого рівня, що включає: – постановку задачі; – аналіз проблеми на підставі присутньої інформації;

Методи управління організацією

Ефективне управління організацією стає можливим за допомогою організаційних засобів і методів, які спрямовані на координацію персоналу в загальному чи на якогось окремого співробітника, з метою досягнення результатів підприємства в цілому. Суть цього процесу полягає в тому, що одні тільки методи не дадуть 100% ефективності. Необхідно адекватне вплив на трудовий колектив, мотивація персоналу і націленість на […]

Системний аналіз у дослідженні управління: оцінка рівня і динаміки ефективності організації

Одним з найважливіших напрямків, які передбачає системний аналіз у дослідженні управління, є оцінка його результативності, яка проявляється в рівні і динаміці економічної ефективності керованої організації. До теперішнього часу економічне співтовариство в нашій країні ще не виробило загальноприйнятих економічних інструментів виконання цієї управлінської процедури, якою є аналіз ефективності управління. Дослідження наукової, навчальної та методичної літератури дозволяє […]

Економічні методи управління персоналом в інноваційному процесі

Економічні методи управління персоналом забезпечують матеріальну зацікавленість колективу в ефективному використанні всього потенціалу підприємства, діяльність з виробництва продукції, що володіє необхідними споживчими характеристиками. Зацікавленість в найкращому виконанні виробничої програми грунтується на гарантії відповідної винагороди.

Краудсорсінг як технологія прийняття управлінських рішень

Термін «краудсорсинг» вперше був введений в 2006 році письменником Джефом Хауї і являє собою передачу деяких виробничих функцій особам без укладання трудового договору. Це дозволяє застосувати потенціал значної кількості людей в інтересах бізнесу та в істотній мірі вирішити виникаючі проблеми прийняття управлінських рішень.

Оцінка ефективності управлінських рішень на основі програми забезпечення сталого розвитку підприємства

Сталий розвиток підприємства (господарської організації) розглядається як якість його функціонування, коли воно здатне зберігати свою господарську цілісність і незалежність і досягати цілей в умовах об’єктивно існуючих періодів росту, зрілості і спаду у відповідності з його життєвим циклом.

Коефіцієнт проміжної ліквідності і інші показники ліквідності підприємства.

Багато підприємств в процесі здійснення діяльності стикаються з фінансовими проблемами. Для того, щоб їх вирішувати, необхідно проводити заходи щодо фінансової діагностиці і подальшому фінансового оздоровлення. При постановці «фінансового діагнозу» найпростіше користуватися тими чи іншими фінансовими коефіцієнтами і показниками. Як правило, аналіз будується на вивченні фінансових коефіцієнтів, що відносяться до чотирьох груп: коефіцієнти ліквідності, показники фінансової […]

структура управління підприємством

Структура управління підприємством створюється для здійснення процесів регулювання. Погодьтеся, на підприємстві працює досить багато людей, якими необхідно правильно завідувати, щоб досягти гарного результату роботи. Саме для цього розробляється структура, в яку чітко і ясно вписані ділянки роботи кожної ланки. У такій структурі наочно видно коло обов’язків начальників і підлеглих, показано ступінь підпорядкування та розподілу праці […]

Управління фінансовою стійкістю підприємства і плануванням в умовах нестабільності економічного розвитку

В умовах зовнішньої нестабільності розвитку великого значення набуває аналіз того, як здійснюється управління фінансовою стійкістю підприємства. Від правильного вибору його моделі залежить як управління фінансовим забезпеченням компанії або підприємства, так і фінансова стабілізація на макро-і мікроекономічному рівні і економічна незалежність в цілому.