Операційна діяльність підприємства: сутність та особливості

Підприємства функціонують на ринку, як правило, в умовах дуже жорсткої конкуренції. Якщо компанія опинилася в боротьбі програв, воно йде з ринку і стає банкрутом. Щоб зберігати позицію на ринку, фірмі необхідно безперервно відстежувати будь-які зміни, що відбуваються в ринковому середовищі, виробляти власні способи протидії негативним впливам для збереження конкурентоспроможності.

Операційна діяльність – це діяльність фірми, яка є основною і приносить організації значну частину доходу, а також інша діяльність, за винятком фінансової та інвестиційної. Іншими словами, це те, заради чого безпосередньо було створено підприємство.

Характер операційної діяльності, перш за все, визначається специфікою та особливостями галузі, до якої належить даній підприємство. Для більшості компаній в її основі лежить торгова, виробничо-комерційна діяльність, яка може доповнюватися здійснюваної фінансової або інвестиційної.

Особливості поняття

Операційна діяльність характеризується наступними особливостями :

 

 • Саме вона являє собою головний компонент господарської діяльності фірми. Значна частина персоналу компанії, значна частка всіх формованих активів йде на обслуговування цієї діяльності. Таким чином, в нормальних умовах прибуток від неї має значну питому вагу.
 • Операційна діяльність підприємства є пріоритетною стосовно іншим видам. З цієї причини розвиток будь-яких інших напрямків не повинно перебувати в суперечності з операційною діяльністю.
 • Інтенсивність розвитку пріоритетного виду діяльності є головним параметром, використовуваним для оцінки стадій життєвого циклу фірми.
 • Операційна діяльність орієнтована переважно на товарний ринок, тоді як інвестиційна або фінансова – на фінансовий ринок.
 • Всі господарські операції, пов’язані з операційною діяльністю, мають регулярний характер. По ній частота операцій є найвищою.
 • Здійснення пріоритетною діяльності пов’язано з тими засобами, які вже інвестовані в неї. Майбутнє інвестування коштів є предметом фінансової або інвестиційної діяльності. Капітал, інвестований в пріоритетну діяльність, стає операційними активами фірми. Від складу, швидкості обігу, збалансованості та інших показників операційних активів багато в чому залежить здатність організації до генерування операційного прибутку.
 • Операційна діяльність споживає великий обсяг живої праці. У фінансовій та інвестиційній діяльності витрати живої праці є несуттєвими. Таким чином, здатність фірми генерувати прибуток залежить значною мірою від кваліфікаційного і професійного складу персоналу, достатності трудових ресурсів.
 • Пріоритетному виду діяльності притаманні специфічні ризики (операційні ризики). Рівень операційного прибутку повинен співвідноситися в першу чергу з рівнем операційного ризику.

 

У процесі здійснення пріоритетною діяльності генеруються три види операційного прибутку:

 

 • чиста;
 • маржинальна; < / li>
 • валова.

 

Таким чином, операційна діяльність відіграє головну роль у процесі формування прибутку підприємства. Саме на здійснення цього виду діяльності витрачається значна частка матеріальних і трудових ресурсів. У тому випадку, якщо пріоритетна діяльність є неефективною, підприємство може стати банкрутом і буде змушене піти з ринку.

2019-04-17T21:23:28+00:00января 22, 2013|