Конкурентоспроможність товаруУ сучасному світі стійке положення на ринку послуг і товарів будь-якого підприємства залежить від рівня її конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність товару – це рівень його технічних, економічних і експлуатаційних параметрів, що дозволяють змагатися (конкурувати) на ринку з іншими аналогічними товарами. Інакше кажучи, це здатність тієї чи іншої продукції відповідати вимогами ринку в певний часовий період у порівнянні з аналогами-конкурентами.

Конкурентоспроможність товару формується шляхом встановлення, забезпечення і підтримки певного рівня конкурентоспроможності на всіх етапах його існування: починаючи з перших етапів його створення і закінчуючи просуванням до споживача. Оцінку конкурентоспроможності проводять такі суб’єкти, як постачальники, споживачі та експерти.

На конкурентоспроможність продукції роблять впливу фактори, які не тільки сприяють сталому виробництву, але так само й організації високої конкуренції товарів на ринку.
Такі фактори можна розділити на три групи:

· Рівень якості товарів, що випускаються;

· Ціна товару, що випускається;

· Надання сервісного обслуговування, різноманітних видів безкоштовних послуг тощо

Поряд з конкурентоспроможністю важливу роль у розвитку будь-якого сучасного підприємства відіграє якість продукції. Під якістю розуміється сукупність характеристик і властивостей товару (або будь-якого іншого об’єкта), що додають йому здатність задовольняти передбачувані і обумовлені потреби. Слід зазначити, що якість і конкурентоспроможність продукції – це два тісно взаємопов’язані поняття. І те, й інше є засобом оцінки кінцевих результатів праці, в тому числі і його корисності. Спільними для двох понять є і те, що вони являють собою динамічні характеристики товару, які постійно змінюються зважаючи розвитку технічного прогресу і суспільних потреб. Але навіть незважаючи на це, повністю ототожнювати ці поняття не варто, так як конкурентоспроможність товару все ж визначається сукупність лише тих властивостей, які є корисними (цікавими) для покупця і забезпечують задоволення всіх потреб. Інші ж характеристики виробу, які виходять за рамки позначених інтересів, не мають ніякого відношення до оцінки конкурентоспроможності.

Останнім часом все частіше можна чути про те, що високий рівень доходу споживчого сегмента можна отримати в тому випадку, якщо конкурентоспроможність товару буде підвищуватися за рахунок підвищення його рівня якості. Дійсно, такий хід виробників є цілком виправданим, до того ж він сприятиме суспільному прогресу.

Слід звернути увагу на те, що конкурентоспроможність є динамічна категорія, що залежить від ринкової ситуації, характеру потреб та їх змін, сервісних умов , платоспроможності попиту і т.д. Так, товар високої якості може стати менш конкурентоспроможним у тому випадку, якщо помітно на нього підвищиться ціна за рахунок наділення товару такими властивостями, якими не викликають у покупців істотного інтересу. Отже, щоб не відбувалося зниження обсягів випуску продукції, а, відповідно, і прибутки, підприємства повинні досить часто приймати рішення про зниження цін на якісний товар або вводити різні умови, які дозволять споживачеві зробити покупку на користь даного товару.

Таким чином, для підвищення економічної стійкості та ефективності підприємства, потрібно все більше увагу приділяти якості продукції, що випускається, так як саме воно дозволяє забезпечити виробництво і просування конкурентоспроможної продукції.


Залишити коментар