Коефіцієнт зносу та інші показники стану основних фондів підприємства

Яким сучасним би не було виробниче обладнання, з часом неминуче відбувається його знос, з цим не можна нічого вдіяти. Втім, цей процес можна сповільнити, якщо проводити плановий і капітальний ремонт, а також здійснювати реконструкцію та модернізацію.
Підставою для проведення таких робіт служать наступні документи:

• дані і нормативи про терміни виконання ремонтних робіт;

• кошторису на виробництво ремонтних робіт;

• інформація про первісну та поточної вартості об’єктів, що відносяться до основних засобів підприємства;

• різні дефектні відомості.

Саме слово “знос” означає зменшення виробничого ресурсу основних фондів, їх природне старіння і поступову втрату вартості. Для його оцінки використовується ряд показників, основним з яких є коефіцієнт зносу основних засобів. Крім нього, також часто розраховують коефіцієнт придатності, коефіцієнт вибуття і коефіцієнт оновлення. Своєчасний періодичний розрахунок даних показників дозволяє підприємству завжди бути напоготові, вчасно формувати резерв витрат на ремонт та оновлення своїх виробничих потужностей, планувати модернізацію та реконструкцію свого обладнання.

Розглянемо тепер, як розраховуються ці показники. Першим у нас буде коефіцієнт зносу. Формула цього індексу має такий вигляд:

Кизн = Сума зносу (амортизації) / Балансова (первісна) вартість основних засобів.

Коефіцієнт зносу показує рівень зношеності основних виробничих засобів. Чим він менше, тим краще фізичний стан виробничого майна підприємства. Коефіцієнт зносу, як правило, розраховується на певну дату. Зазвичай беруть початок і кінець минулого року. Джерелом для його розрахунку служить бухгалтерська форма № 20, в якій відображається наявність та рух абсолютно всіх основних фондів (ОФ) підприємства.

Для наочності візьмемо такий приклад. Припустимо, що в якогось акціонерного товариства наявність ОФ на початок 2012 року склало 5200 тис. рублів, на кінець року – 5550 тис. рублів. Сума зносу при цьому, відповідно, була на рівні 1400 і 1410 тис. рублів. Таким чином, коефіцієнт зносу на початок 2012 року дорівнюватиме 1400/5200 = 0,2692 або 26,92%. На кінець року цей показник склав 1410/5550 = 0,2541 або 25,41%. Про що говорять ці цифри?

Вони свідчить про незначне поліпшення фізичного стану ОФ суспільства. Коефіцієнт зносу протягом року зменшився на 0,2692-0,2541 = 0,0151 або 1,51%.

Коефіцієнт придатності (Кгод) – індикатор прямо протилежний розглянутому вище показника. Він визначається таким чином:

Кгод = Залишкова вартість ОФ / Балансова (первісна) вартість ОФ.

Як і попередній показник, його доцільно розглядати в динаміці. Він показує, який відсоток становить залишкова вартість в балансовій вартості на певний момент часу. Коефіцієнт придатності показує рівень придатності фондів до подальшої експлуатації.

Коефіцієнт оновлення (Кобн) – ще один дуже важливий індикатор, що показує, яку частину від вартості ОФ на кінець вибраного для розрахунку періоду складають нові виробничі ОФ. Його обчислюють таким чином:

Кобн = Нові ОФ / Вартість усіх ОФ на кінець обраного періоду.

Джерелом інформації для розрахунку, як правило, є бухгалтерський баланс, і для обліку береться балансова, тобто первісна вартість. Слід зазначити, що оновлення фондів може відбуватися не тільки в результаті покупки сучасного обладнання, але також і завдяки модернізації тих ОФ, які є у підприємства в наявності.

2019-04-28T14:03:00+00:00ноября 14, 2013|