Виразність мови, або чим зацікавити слухача?

Як зробити так, щоб привернути увагу всіх слухачів? Потрібно надати мові виразність і чистоту, а також розібратися в тому, що таке культура мови і якими засобами вона досягається. Як виявляється, це не так-то просто.

Виразність мови – це така її особливість, завдяки якій підтримується постійна увага і інтерес слухачів і читачів.

Читати далі »

Морфологічний розбір прикметника

Морфологічний розбір імені прикметника – це повна його граматична характеристика як частини мови. Розбір проводять тільки тих імен прикметників, які представлені в конкретному реченні, тому що правильно проаналізувати слово поза контекстом неможливо.

Читати далі »

Складнопідрядні пропозиції? Це просто!

Складні пропозиції, це загальновідомо, являють собою структури, в які входить більше одного простого пропозиції. Дані структури поділяються на три види:

 • складні безсполучникові (СБП),
 • складносурядні (ССП),
 • складнопідрядні пропозиції (СПП).
 • Читати далі »

  Умовний спосіб і його особливості в англійській мові

  При вивченні англійської мови необхідно особливу увагу приділити темі «Умовний спосіб». У російській ми дуже часто зустрічаємо пропозиції в умовному способі. Причому умови можуть бути як здійсненними, так і абсолютно нереальними. І всі вони мають певну структуру і спосіб побудови. Справа в тому, що в російській мові ситуацію, яка має на увазі використання умовного способу, можна відобразити тільки в одній формі. Що стосується англійської, тут існують деякі відмінності. Справа в тому, що населення Великобританії бачить у подібній інформації якісь відмінності, зокрема, реальність чи нереальність виконуваної дії. Тому й виникло різноманітність форм умовного способу.

  Читати далі »

  Походження Сонячної системи

  Сонячна система унікальна, а її походження – це на сьогоднішній день не відкрита до кінця таємниця, хоча вчені багато століть намагаються відтворити картину її створення. Ми можемо лише приймати або відкидати сучасні точки зору на походження Сонячної системи, але для людства воно все одно ще багато століть представлятиме загадку. Тим не менш, є кілька наукових припущень про її виникнення, які ми розглянемо в цій статті.

  Читати далі »

  Методика викладання психології

  Інтерес до психології як до науки про людину, її внутрішній світ, особистісні особливості та проблеми взаємозв’язку із зовнішнім середовищем спонукав включити цю дисципліну в усі освітні програми не тільки вищих навчальних закладів, а й середніх спеціальних, а також у шкільну практику, в програми підвищення кваліфікації і т.д. Зрозуміло, обсяг і зміст курсу «Психологія» у вузах, на курсах і в школах принципово різняться, але в кожному разі викладачеві важливо опанувати дидактичними методами подачі матеріалу. Методика викладання психології – це нау%
  D0? А про те, як найбільш ємко уявити психологію в якості предмета для вивчення, про закономірності процесу навчання, про способи і засоби, що використовуються при ефективному навчанні груп, що відрізняються за віком та базовою освітою.

  Читати далі »

  Функції логістики. Нові методи у сфері виробництва та обслуговування

  Виробництво товарів та їх доставка покупцю останнім часом отримали новий напрямок. Вдосконалили методи і технології доставки. Цей процес отримали назву «логістика». Функції логістики включають повний контроль над пересуванням матеріалів при виробництві та доставці готової продукції до покупця. Вона забезпечує всю необхідну інформацію для здійснення цих процесів. Розглянемо більш докладно завдання та функції логістики.

  Читати далі »

  Будова земної кори

  За сучасними уявленнями геології наша планета складається з декількох шарів – геосфер. Вони розрізняються за фізичними властивостями, хімічним складом і агрегатним станом. У центрі Землі знаходиться ядро, за ним йде мантія, потім – земна кора, гідросфера і атмосфера.

  Читати далі »

  Держава в політичній системі суспільства

  В якості юридичного явища держава розглядається в самих різних аспектах. Його досліджують у зв’язку з історичними процесами формування цивілізацій або ж як головний інструмент утворення об’єднань людей. Але на даний період часу найбільш важливим моментом досліджень вчених і практиків є вивчення його в межах політичної системи.

  Читати далі »

  Типи ринків та їх особливості

  Сукупність продавців і покупців певних товарів або різних видів продукції та послуг прийнято називати ринком. Раніше це було спеціально відведене місце, де здійснювалася торгівля. Сьогодні з точки зору маркетингу ринком називають усіх можливих покупців і продавців певних товарів. Залежно від виду продукції або кількості продавців та їх впливу на ринкову ситуацію виділяють різні типи ринків.

  Читати далі »